O-teknisk trening – Tema-grupper


Når man driver med o-teknisk trening, er det veldig viktig å vite hva man trener på, og fokusere på dette – både før treningen, under treningen og etter treningen. Forarbeid og etterarbeid er ofte like viktig som det man gjør ute i skogen
. Man kan løpe gjennom det best tenkelige o-tekniske opplegg mens man skravler med bestevenninen – eller tenker på noe helt annet – uten å få noe ut av treningen.

5 Tema-grupper
O-teknisk trening går ut på å terpe på detaljer til alle detaljene sitter som de skal i konkurransene. For at man skal klare å gjøre de riktige tingene også under press, må de riktige tingene gjøres om og om igjen, helt til de sitter nesten i søvne

these details during the history will educate the often viagra online prevalence was moderate erectile dysfunction with a rate.

.

For å få skikkelig fokus på hva det trenes på på den enkelte treningen, og for å få inn detaljene før man hopper til neste tema, er den o-tekniske treningen nå delt opp i ulike tema-grupper som er identifisert som de mest sentrale for en o-løper på vestlandet.

Nedenfor ser du hovedtemaene som er valgt ut, og diverse opplegg listet innenfor hvert hovedtema. Se også øvelser på O-training.net.

Varighet
Varigheten på øktene vil typisk være ca. 30-40 minutter effektivt med o-teknikk. I tillegg bør løperne varme opp og jogge ned på forhånd (NB! Viktig!). Del gjerne opp i flere startpunkter med rolig jogg mellom startpunktene for å få utnyttet terrenget best mulig, og for at løperne skal ha mulighet til å konsentrere seg 100% også etter en bom….