Pokalkampen starter tirsdag 23/4 på Nøttveit

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 21 Apr 2013@22:15


Fana IL inviterer til årets første Pokalkampløp på Nøttveit førstekommende tirsdag. – På grunn av årstiden er det lite undervegetasjon og gunstige løpsforhold. Stirikt. En del myrer med god løpbarhet, forteller arrangøren.

Fleksistart er mellom kl. 17:30 og 18:30, 4 minutter å gå fra samlingsplass til start. Begrenset parkering på parkeringsplasser i Nøttveitvegen (0-400 meter til samlingsplass). Kun biler med minimum 4 løpere slippes opp til disse plassene. For øvrig parkering i området Apeltun skole/industriområde ved krysset Apeltunvegen/Smøråsvegen (1500 meter m/stigning til samlingsplass).

PS til arrangører! Dersom du sender en e-post til jan@kocbach.net med litt interessant informasjon om løpet innen torsdagen før et tirsdagsløp i Bergensområdet eller innen én uke før et helgeløp i Hordaland, får du en omtale av løpet på HOK-Bloggen samt e-post til e-postlisten. Flertallet av o-løperne i Bergensområdet/Hordaland er med på e-postlisten. Ingen god grunn til å la være, eller?