Eksamen o-teknikk: Kurveløp på Gymmeland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 29 Nov 2007@13:26

kurve_s.jpgKommende lørdag – den 1. desember – er endelig tiden kommet for å teste om vi har lært noe på de o-tekniske treningene hittil i høst. Fokus så langt har vært på oversetting av kartbildet til terreng – og da med fokus på høydekurver. Gjennom tre økter har vi terpet på nøyaktig kartlesning, forståelse av kurvebildet og identifisering av de viktige høydekurvedetaljene. Eksamen består i et kurveløp på Gymmeland – det vil si et vanlig løp arrangert på et helt brunt kart (med veier og lignende tegnet inn så man ikke skal gå seg helt vill). Hvis du ikke har trent på kurveorientering: Ingen grunn til ikke å stille opp – kanskje klarer du deg på gamle kunster? Arrangør Agnete Nummedal (Fana) har jobbet hardt med løypene – og ønsker alle velkommen.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00! Dere var flinke med påmeldingene sist uke!

Husk også brikke!!

Beskrivelse av opplegg 1/12: Kurveløp på Gymmeland

Fremmøtested Gymmeland (se kart)
Tidspunkt 14.00
Arrangør Fana – Agnete Nummedal
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurveløp
Detaljer Vanlig o-løp på et kurvekart – det vil si et kart der alle detaljer er tatt bort utenom brune detaljer.

Forarbeid Gå gjennom de forrige o-tekniske treningene på kurvekart, og se på feilene du gjorde. Hva skulle du gjort annerledes for å treffe postene bedre? Se også på hvordan du kunne brukt forenkling og tydelige detaljer bedre i orienteringen din på kurvekart.

Hvis du ikke var med på de forrige o-tekniske treningene, kan du ta en titt på noen av oppleggene som ligger ute her på HOK-Bloggen. Se også avsnittet om kurveorientering under den o-tekniske treningen her på HOK-Bloggen.

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt – og merk av de områdene der du ikke hadde fullstendig kontroll på hvor du var. Tenk over hvorfor du mistet taket.
Mestertips Vær veldig nøyaktig – og prøv å forenkle kurvebildet ved å i så stor grad som mulig bruke de store detaljene til orienteringen.
Fokus på å forstå kurvebildet

I november har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

 • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
 • O-teknisk test, Åstveit
 • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
 • Linje på kurvekart, Totland
 • “Eksamen” i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

Linje Totland: Fasiten + Bilder

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 25 Nov 2007@1:18

trening_kurve_nov2007_fasit_s.jpg
Ovenfor ser du fasiten for dagens kurvetrening på Totland. Oppgaven var å følge den blå linjen på kurvekartet, og kvittere på postene langs linjen. Postene som er tegnet på linjen er de dere skulle finne – postene ved siden av linjen er lureposter.

 • Hele 49 stykker møtte opp i snø, haggel og regn! Fantastisk!
 • Ingen ble lurt av ekstraposten på hverken runde A eller C – mens 2-3 stykker ble lurt på runde B.
 • Med snø i terrenget var det lett å se på tråkkene hvor det gikk gale for folk når jeg tok inn poster. Den grønne linjen på kartet ovenfor viser der hvor det gikk tydelige tråkk feil sted!

Etterarbeid:

 • Finn ut om du fant alle postene – og hvorfor du eventuelt manglet noen…
 • Studer kartet nøye. Tegn inn der hvor du ikke klarte å følge linjen. Prøv å finne ut hvorfor det gikk gale der hvor det gikk gale.

otekntotland2.jpg

O-teknikk: Kurvekart med linje

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 22 Nov 2007@12:42

kurvelinje.jpgVi fortsetter vårt fokus på en av de viktigste basiskunnskapene for en o-løper – nemlig oversetting av kart til terreng – og da med fokus på høydekurver! Verdens beste o-løper for tiden, Thierry Gueorgiou, bekreftet på sitt foredrag på O-gallaen i helgen at dette er helt riktig fokus: God forståelse av kurvebildet er nøkkelen til å orientere raskt og sikkert i nesten alle terrengtyper! Som om ikke det var nok – på lørdagens trening kommer verdens beste o-løper i juniorklassen – Olav Lundanes – til å være tilstede i forbindelse med en samling han har med Fana sin o-gruppe. Kanskje du kan snike til deg noen tips fra den dobbelte juniorverdensmesteren? Lørdagens økt er også en god forberedelse foran “Eksamen” om en uke: Kurveløpet på Gymmeland første helgen i desember.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00! Forrige uke kom det nesten 60 stykker – og av dem mange som ikke var påmeldt i tide – så det ble også litt knapt med kart! Husk å melde deg på!!

Husk også brikke for å registrere poster underveis!!

Beskrivelse av opplegg 24/11: Linjeorientering på Totland

kurvelinje2.jpgPå de første kurvetreningene har noen hatt problemer med å planlegge strekket – og finne de viktige detaljene som skal fortelle en at en er på rett vei. Det slipper man denne gangen – denne gangen forteller en linje deg akkurat hvor du skal (se illustrasjon ovenfor). Det er to forskjellige opplegg avhengig av nivå:

 • De sterkeste løperne får kun en linje på kartet (se illustrasjon til venstre), og skal stemple på alle postene de finner på veien. På avlesningen etterpå vil det vise seg om de var nøyaktig nok til å følge linjen…
 • De andre løperne får i tillegg til linjen tegnet inn poster på kartet. Disse skal prøve å følge linjen, men har noen “sikre” punkter på veien i form av postene.

Det er gode kuttemuligheter for de som bare ønsker en kort trening.

Fremmøtested Fanahytten på Totland (se kart)
Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurvetrening – linje
Detaljer Linjeorientering på kurvekart (brunt kart – se illustrasjon ovenfor).

Oppgaven er å følge en tegnet linje så nøyaktig som mulig på et kurvekart. Langs linjen ligger det endel poster i terrenget. For den enkleste varianten er postene tegnet inn på kartet – den vanskeligere varianten er uten poster. Det er mange kuttemuligheter!

Forarbeid Ta en titt på kurveorienteringsøvelsene på NOF sin nivåstige,

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt der du ikke klarte å følge linjen. Tenk over hvorfor du mistet taket på linjen på disse stedene. Klarte du å finne alle postene?
Mestertips Vær veldig nøyaktig på denne treningen – og prøv å forenkle kurvebildet ved å i så stor grad som mulig bruke de store detaljene til orienteringen.
Fokus på å forstå kurvebildet

I november har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

 • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
 • O-teknisk test, Åstveit
 • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
 • Linje på kurvekart, Totland
 • “Eksamen” i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

Rekordfremmøte på Kokstad i dag!

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 17 Nov 2007@19:25

Nesten 60 løpere møtte frem til kurvetrening på Kokstad! Med kun 45 forhåndspåmeldte og 50 forhåndstrykte kart måtte det litt improvisering og bytting av kart til for at alle skulle få kurvekart. Arrangør Bjarte Eikanger beklager hvis det skapte problemer og oppfordrer enda flere til å melde seg på innen fristens utløp. Et luksusproblem, men allikevel…. Se listen over hvem som møtte opp her.

Vel møtt på kurvetrening på Totland neste lørdag!

O-teknikk: Kurver på Kokstad 17/11

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 15 Nov 2007@12:00

kurve_s.jpg
Etter en vellykket o-teknisk test forrige lørdag, fortsetter vi nå vårt fokus på en av de viktigste basiskunnskapene for en o-løper – nemlig oversetting av kart til terreng – og da med fokus på høydekurver! Førstkommende lørdag blir det stjerneorientering på kurvekart på Kokstad – et must for alle med planer om å forbedre o-teknikken i vinter – og en god forberedelse foran “Eksamen”: Kurveløpet på Gymmeland første helgen i desember.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00!

Beskrivelse av opplegg 17/11, Kokstad

Et par små tips til dem som hadde litt problemer med å finne frem sist det var kurvetrening:

 • Før du forlater posten må du ha studere strekket frem til neste post (planlegge strekket), og finne 3-5 tydelige detaljer som skal hjelpe deg til å vite at du er på rett vei på strekket. Det kan være tydelige søkk, store koller, større flate partier, osv.
 • Lag deg en intern sjekkliste med disse detaljene, og “kryss av” hver gang du passerer en av disse detaljene. Sjekk alltid at retningen er riktig når du fortsetter videre fra et av disse sjekkpunktene.
 • Dersom et av disse sjekkpunktene ikke dukker opp når det skal, er noe gale! Da må du ikke bare fortsette, men istedenfor (1) Sjekke hvilken retning du har løpt i – var det riktig? (2) Forsøke å finne ut hvor du kan ha løpt istedenfor.

Fremmøtested Kokstad (se kart)
Tidspunkt 14.00
Arrangør Viking – Bjarte Eikanger
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurvetrening – stjerne/småsløyfer
Detaljer Stjerneorientering på kurvekart (brunt kart – se illustrasjon ovenfor).

Fem sløyfer med tre poster fra samme startpunkt. Hver sløyfe tar ca 10minutter å løpe.
Løpere velger selv hvor mange de vil ta. Bør ta minimun tre. Sløyfe B har mest brake og tung myr – så kutt ut denne dersom du tror du bare rekker 4 sløyfer.

I tillegg til å fokusere på kurvebildet er det viktig og bruke kompasset flittig til å orientere kartet.

Det er ca. 800 meter til start (merket med merkebånd). Starten er markert med post.

Forarbeid Ta en titt på kurveorienteringsøvelsene på NOF sin nivåstige,

Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen. Der hvor du er usikker på hvor du har vært, markerer du det på kartet. Prøv å finne ut hvorfor du bommet for hver bom du hadde og noter det på kartet. Vanlige grunner: (1) Løp for fort. (2) Forsto ikke hva som var opp og hva som var ned. (3) Orienterte ikke kartet slik at retningen ble feil. (4) Kartet var dårlig. (5) Vet ikke.
Mestertips Ta det helt med ro i starten dersom du ikke er vant til å orientere etter kurvene! Husk å orientere kartet hver gang du ser på det. Gå/jogg sakte i begynnelsen, og øk farten etterhvert som du mestrer kurveorienteringen bedre og bedre. Ta også først de enkleste postene, og øk vanskelighetsgraden etterhvert!
Fokus på å forstå kurvebildet

I november har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

 • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
 • O-teknisk test, Åstveit
 • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
 • Linje på kurvekart, Totland
 • “Eksamen” i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

Next Page »