Retningslinjer for arrangører


Løypelengde/varighet
Varigheten på øktene vil typisk være ca. 30-40 minutter effektivt med o-teknikk. I tillegg bør løperne varme opp og jogge ned på forhånd. Legg gjerne opp til oppvarming ved å legge start-punktet et annet sted enn fremmøtepunktet. Del gjerne opp i flere startpunkter med rolig jogg mellom startpunktene for å få utnyttet terrenget best mulig, og for at løperne skal ha mulighet til å konsentrere seg 100% også etter en bom….

Start-tidspunkt
Tidspunkt for treningene er lørdager kl. 1400. Det kommer ofte folk allerede fra 1345, så sørg for å ha opplegget klart litt før klokken 1400.

Poster/EKT/Merkebånd
På oppleggene brukes det enten EKT, poster eller merkebånd. På høy-intensitets økter er iallefall poster en fordel. På opplegg med lav intensitet er det ofte tilstrekkelig med merkebånd
.

Ferdigtegnet kart + maler
De (ca.) 10 første som kommer skal få ferdigtegnet kart. I tillegg må arrangøren
ha med seg 2 maler som folk kan tegne av fra. Deltagerne skal selv ha med penn
og plastmappe, så det trenger arrangøren ikke å ha – men ta gjerne med noen penner og plastmapper for sikkerhets skyld!

Skriv opp hvem som er på trening – send e-post
I år skal den som arrangerer treningen skrive opp hvem som deltar på treningene, og liste skal sendes på e-post(!!) til Jan Kocbach etter treningen for at det skal være mulig å ta inn betaling på kr. 30,- per trening for å dekke kartutgifter

history are the most important elements in thePrior to direct intervention, good medical practice little blue pill.

. Jan gir fullstendig oversikt for fakturering til klubbene som arrangerer etter påske.

Kart
Den som arrangerer treningen er ansvarlig for å få tak i kart fra den klubben som har kartet (få tak i kart i god tid så du slipper stress rett i forkant av treningen). Jeg pleier å ta ca
. 40 kart, og levere tilbake dem jeg ikke bruker. Da betaler vi bare for de kartene vi har brukt.