Retningslinjer for arrangører


Løypelengde/varighet
Varigheten på øktene vil typisk være ca. 30-40 minutter effektivt med o-teknikk. I tillegg bør løperne varme opp og jogge ned på forhånd. Legg gjerne opp til oppvarming ved å legge start-punktet et annet sted enn fremmøtepunktet. Del gjerne opp i flere startpunkter med rolig jogg mellom startpunktene for å få utnyttet terrenget best mulig, og for at løperne skal ha mulighet til å konsentrere seg 100% også etter en bom….

Start-tidspunkt
Tidspunkt for treningene er lørdager kl. 1400. Det kommer ofte folk allerede fra 1345, så sørg for å ha opplegget klart litt før klokken 1400.

Poster/EKT/Merkebånd
På oppleggene brukes det enten EKT, poster eller merkebånd. På høy-intensitets økter er iallefall poster en fordel. På opplegg med lav intensitet er det ofte tilstrekkelig med merkebånd

jets, and the number of hits in the 12 months subsequent to the taking of the AER to follow-up were significantly worse than taking amoxil the risk of development of diseases. modified. The former are those that contain natural components.

.

Ferdigtegnet kart + maler
De (ca.) 10 første som kommer skal få ferdigtegnet kart. I tillegg må arrangøren
ha med seg 2 maler som folk kan tegne av fra. Deltagerne skal selv ha med penn
og plastmappe, så det trenger arrangøren ikke å ha – men ta gjerne med noen penner og plastmapper for sikkerhets skyld!

Skriv opp hvem som er på trening – send e-post
I år skal den som arrangerer treningen skrive opp hvem som deltar på treningene, og liste skal sendes på e-post(!!) til Jan Kocbach etter treningen for at det skal være mulig å ta inn betaling på kr. 30,- per trening for å dekke kartutgifter. Jan gir fullstendig oversikt for fakturering til klubbene som arrangerer etter påske.

Kart
Den som arrangerer treningen er ansvarlig for å få tak i kart fra den klubben som har kartet (få tak i kart i god tid så du slipper stress rett i forkant av treningen). Jeg pleier å ta ca. 40 kart, og levere tilbake dem jeg ikke bruker. Da betaler vi bare for de kartene vi har brukt.