O-teknikk: Kurve, kompass og fartstilpasning – Hordnes lørdag 1/3

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 26 feb 2008@22:00trening_tre_b_s.jpg

Førstkommende lørdag den 1. mars blir det o-teknisk trening på Hordnes (Stendskogen)
. På denne treningen skal vi oppsummere de viktigste temaene fra den o-tekniske treningen i vinter: Kurveorientering, Kompassorientering og Fartstilpasning. Dette er en trening man absolutt bør prioritere for å få frisket opp det vi har lært i løpet av vinteren. Treningen er lagt i terreng som skal være mest mulig relevant for dem som skal på Jysk 2-dagers i Danmark helgen etter – relativt flatt og delvis veldig fin skogsbunn. For dem som er sterk o-teknisk, anbefales det at sløyfene løpes i tilnærmet konkurransefart med god pause mellom hver sløyfe.

MERK! Det er dårlig med parkeringsplasser rundt snuplassen på Hordnes – så kjør kompiss! Ikke blokker for bussen – på snuplassen er det parkering forbudt!

Opplegg

Det er tre forskjellige sløyfer fra samme startpunkt (se forminsket kart ovenfor). For hver sløyfe skal det fokuseres på et av temaene fra den o-tekniske treningen i vinter:

 1. Kurveorientering. Denne runden går på et kart med bare brune detaljer, og stiller krav til nøyaktig lesning av kurvebildet. Denne egenskapen er veldig viktig i den delen av terrenget i Danmark som er helt ut mot kysten, der det kun er kurvedetaljer. Les om kurveorientering her.
 2. Kompassorientering. Denne runden går på et kart med bare svarte + noen blå/grønne detaljer. Her skal du løpe på kompasskurs/retning. Kompassorientering er viktig i den flate delen av terrenget i Danmark. Les om kompassorientering her .
 3. Fartstilpasning / Trafikklys. Denne runden er på vanlig kart – løypen er lagt slik at den innbyr til fart, men at man må tilpasse farten etter den o-tekniske vanskelighetsgraden

  peripheral activity, are under review at the time of this viagra bestellen berlin Erectile Dysfunction.

  Care PhysicianReassessment and Follow-Up viagra online.

  and self-confidence and depression. The multifactorial cialis from canada Depression.

  . Fartstilpasning blir også viktig i terrenget i Danmark. Les om fartstilpasning her.

Det er viktig at du får trent på alle momentene. NB! Alle løypene er lagt slik at de kan kuttes etter første halvpart, slik at du kan få med deg litt av alt.

Som forberedelse er det viktig at du tar frem igjen kartene fra vinterens o-tekniske treninger på de tre emnene, og går gjennom dine veivalg og eventuelle bommer.

Ytterligere detaljer

Fremmøtested Snuplassen på Hordnes (se kart). Merk! Dårlig med parkering – kjør kompiss. Det er forbudt å parkere på bussholdeplassen/snuplassen – arrangøren tar ikke ansvar.

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl

. 1200.

Opplegg O-teknisk oppsummering
Detaljer Tre sløyfer på 1.1-1.7 kilometer. En av sløyfene er på brunt kart, en på kart der kun et lite utvalg detaljer er med for kompasstrening og en er på vanlig kart for fokus på fartstilpasning.

Forarbeid Som forberedelse er det viktig at du tar frem igjen kartene fra vinterens o-tekniske treninger på de tre emnene, og går gjennom dine veivalg og eventuelle bommer.
Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt, og tenk gjennom hvordan du lykkes med hver av de tre emnene. Hvis du hadde problemer med et av emnene, så er det viktig å være spesielt oppmerksom på dette i løpene fremover.

Mestertips God planlegging er nøkkelen til suksess!
Treninger på torsdagene i sesongen

Dette er den siste o-tekniske treningen før påske. Etter påske blir det nattstafett på den første lørdagen, og deretter starter o-løpene med Kristornløpa på Stord
. I sesongen kommer det til å bli o-tekniske treninger på torsdagene etter samme mal som de o-tekniske vintertreningene.

Ny gatecup på tirsdag 26/2!

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 24 feb 2008@19:56

DSC_1658_s.jpgNB! Husk å melde deg på innen mandag kveld klokken 23.00 dersom du tror du kanskje kommer!!.

Etter en uke med (vinter)ferie er det nok mange som er sugne på litt skikkelig urban orientering igjen! Førstkommende tirsdag er det klart for det fjerde løpet i Gatecupen – og nå er vi igjen tilbake i de populære smugene mellom Badstuen, Skansen Brannstasjon og Bryggen [se også Gatecupens hjemmeside]. Løypeleggerne Kasper Valestrand og Morten Westergård varter opp med både intrikat finorientering og interessante veivalgsstrekk – og hva hadde vel gatecup’en vært uten et realt klatrestrekk mot slutten av løypen? Her blir det fart, spenning, bomming og slitne løpere…

Sjekk Varegg sin hjemmeside for informasjon om hvilke strekk som er poengstrekk og klatrestrekk og sammenlagtstillingen i kampen om trøyene!

Gatecupen: Hva og hvor?

Gatecupen er en cup med gate-o-løp i perioden januar-mars – løypelengden vil variere fra typiske sprintløyper til noe lengre løyper
. Man kan klare seg med lyset fra lyktestolper og karthusk, men en liten diodelykt vil nok lønne seg for å kunne ha jevn kartlesning. Fremmøte for de fire første løpene er ved Badstuen til Varegg i Sandviken (se Badstuens beliggenhet på kart her) – for de to siste løpene vil fremmøtested bli offentliggjort senere. Start er mellom 1800 og 1830.

Forhåndspåmelding

For gatecupen er det nå forhåndspåmelding
. Siste frist for påmelding er mandag kveld klokken 23.00. Forhåndspåmeldingen er ikke obligatorisk, men alle som deltar bes allikevel om å forhåndspåmelde seg fordi dette vil forenkle arrangementet betydelig! Og det er vel ingen som vil stå i kø?

O-teknikk lørdag: Planlegg strekket på Hjortland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 21 feb 2008@14:22


Førstkommende lørdag blir det o-teknisk trening på Hjortland. Vi fortsetter med samme tema som forrige lørdag – «Planlegge strekket/Oppdeling av strekket». I løpet av økten vil det også være viktig å bruke all momentene vi har trent på hittil i høst/vinter. Siden det er vinterferie vil det bli forenklet opplegg – dvs. at det bare blir merkebånd på postene. Merkebåndene legges ut rett i forkant av treningen. På denne treningen blir det ikke laserutskrift, men håndtegnet løype på trykt kart. Noen kan være nødt til å tegne inn løype selv – ta med rød penn!

Planlegge strekket/oppdeling av strekket: Opplegg


Eksempel på oppdeling av strekket – ikke fra Hjortland! Denne gangen får du ikke ut løypen på forhånd.

For å unngå tidstap på lengre strekk (dette gjelder ofte også kortere strekk), er det to ting som er viktig,

 1. Å ha en plan for strekket før du forlater posten.
 2. Å dele opp strekket i delstrekk, med sikre underveis punkter (også kalt “attackpoints”). Denne oppdelingen av strekket kan også kalles “forenkling av strekket” – fordi man på denne måten deler opp et tilsynelatende langt og komplisert strekk opp i en rekke enkle delstrekk (se eksempelet nedenfor). Ved hvert at disse sikre punktene skal man ha kontroll før man løper videre. Dersom man bare løper videre når man ikke finner sitt sikre punkt på veien, kan man få store, ukontrollerte bommer. Det er ofte i slike tilfeller man får bommer på 4-5 minutter og mer (ta frem dine gamle kart med veivalg fra tidligere løp med mye bom og sjekk om dette ikke er tilfellet!)
  .

På denne o-tekniske treningen skal du fokusere på disse to tingene – å ha en plan for strekket og å dele opp strekket i delstrekk:

 • Før du forlater posten må du ha studere strekket frem til neste post (planlegge strekket), og finne 3-5 tydelige detaljer som skal hjelpe deg til å vite at du er på rett vei på strekket. Det kan være tydelige søkk, store koller, større flate partier, osv.
 • Lag deg en intern sjekkliste med disse detaljene, og «kryss av» hver gang du passerer en av disse detaljene. Sjekk alltid at retningen er riktig når du fortsetter videre fra et av disse sjekkpunktene. NB! Husk spesielt å være nøyaktig på retning ut av posten og fra siste sikre og inn i posten!
 • Dersom et av disse sjekkpunktene ikke dukker opp når det skal, er noe gale! Da må du ikke bare fortsette, men istedenfor (1) Sjekke hvilken retning du har løpt i – var det riktig? (2) Forsøke å finne ut hvor du kan ha løpt istedenfor.
Ytterligere detaljer

Fremmøtested Hjortland (se kart).

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Planlegge strekket
Detaljer En løype på ca. 5-6 kilometer med kuttemuligheter. Utfør opplegget som beskrevet ovenfor
. Vær hele tiden konsentrert på å ha en plan for hele strekket før du forlater posten!

Forarbeid Les det som står om oppdeling av strekket på HOK-Bloggen

Patients who fail oral drug therapy, who have How long does cialis last? • «How is your current relationship with your partner?.

.

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt, og tenk gjennom hvordan du lykkes med planleggingen av strekket / sjekkpunkter.

Mestertips God planlegging er nøkkelen til suksess!
Planlegging av strekket og Orientering i fart

På de o-tekniske lørdagstrenigene er vi nå inne i en periode med Planlegging av strekket. Etter dette blir den en omgang med Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg. Deretter blir det en o-teknisk test, før vi setter i gang forfra igjen tema-messig på torsdagene i sesongen.

Løypekontrollører Pokalkamp

Pokalkamp - skrevet av Jan Kocbach, 18 feb 2008@12:08


Opplegget med løypekontrollører fortsetter på årets Pokalkamp. Følgende er satt opp som løypekontrollør, og har bekreftet at de tar på seg jobben:

 • Jan Kocbach: Pokalkamp 2 og Pokalkamp 7 (finale)
 • Bjarte Eikanger: Pokalkamp 1 og Pokalkamp 3
 • Kirsti Lysaker: Pokalkamp 4 og Pokalkamp 6
 • Sverre Ottesen: Pokalkamp 5
Beskrivelse av ordningen

Løype-kontrollørenes jobb er å vurdere løypene (kun på kartet – ikke i terrenget), og kontrollere at løypene ser ut til å ha fornuftig nivå og lengde i forhold til de klassene som løper i de forskjellige løypene. Jeg benytter samtidig anledningen til å påminne løypelegger/arrangør om at Pokalkampen er de første møtene med o-løypen for mange o-løpere, og at dette taes hensyn til i løypeleggingen.

Frister:

 • Senest 3 uker før arrangementet: Løyper sendes til løype-kontrollør av løypelegger.
 • Senest 2 uker før arrangementet: Anbefaling om eventuelle endringer på løyper sendes tilbake til løypelegger fra løype-kontrollør.

Årsaken til at fristen er satt til 3/2 uker er at løypeleggeren skal ha tid til å gjøre nødvendige endringer på løypene etter at han har fått tilbakemelding fra løypekontrollør
. Det er selvfølgelig ønskelig at løypeleggeren har løypene klare tidligere, og kan sende disse til løype-kontrollør på et tidligere tidspunkt. Avtal dette i tilfelle direkte med løype-kontrollør

A number of survey on attitudes to ED have been reported.acknowledge the problem in routine office settings, generic viagra online.

. Merk at det er arrangørens plikt å sende løyper til løype-kontrollør uten purring/påminnelser. Send gjerne løyper elektronisk.

Skikkelig nattorientering på Hjortland!

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 13 feb 2008@23:27


DSC_1796_s.jpgVegard «Longarm» Westergård poserer for fotografen på sistepost.

Bare en dameløper tok sjansen på å stille opp i langløypen i kveldens nattcup på Hjortland – mens det i herreklassen var langt flere tøffinger
. Dagrun Daltveit fikk dermed en lett vei til seier i damenes langløype – med 56 minutter var hun 16 minutter bak beste herreløper, Magne Knudsen

patient with ED may be stratified as: viagra online intraurethral therapy and vacuum device therapy..

treatment options for ED. It is reasonable to discuss thePage 53SHARED CARE CONCEPT (29) viagra online.

his erectile dysfunction, including the nature of onset,28Psychosocial history should cover symptoms of depression cialis from canada.

. Deltagerne så ut til å sette pris på litt skikkelig nattorientering uten hus og veier – men det var bare et lite fåtall som kom seg gjennom løypen uten bom! – Men på de to siste strekkene gikk det unna – der tror eg ikkje noen slo meg! sa tredjemann i langløypen Vidar Schei etter målgang. Og der fikk Vidar jammen rett – Viking-løperen har litt igjen fra de gode gamle dagene enda…

Rask ungdom i C-løypen!

I C-løypen gikk det skikkelig unna med unge Christian Kjenes Haugland fra Varegg! Som eneste løper fikk han se 19-tallet på kveldens nattcup – og med det var han hele 13(!) minutter foran nestemann på resultatlisten i HC Jonas Gjesdal – og 7 minutter foran vinneren i DC Linda Klanderud
. Christian er nok snart på vei opp i B-løypen!

I HB var det to Viking-løpere som var raskest – Kjetil Damm på like over 30 minutter. Med det var han bare noen sekunder raskere enn Martin Damm – og to minutter raskere enn Marianne Nummedal som vant klasse DB.

I herrenes A-løype vant Magne Knudsen en relativt komfortabel seier – minuttet foran Tom Eirik «Alltidpåpallen» Eikanger og med Vidar Schei på tredjeplass.

Kart og Resultater

Kartet med langløypen ser du nedenfor. Løypelegger Anne Kari Vikingstad hadde klart å finne frem et par veivalgsstrekk der hun fikk lurt noen.

 • 5.-6. post: Her så det ut til at venstreveivalget oppe på myrene var det raskeste – delvis fordi myren nede ved traktorveien på høyreveivalget var veldig tung.
 • 9.-10. post: Her lønte det seg klart å dra rundt til høyre (ned på stien til den åpne myren, så den utydelige stien oppover søkket, og videre i det markerte søkket ned til myren)
  .

Hvis du har flere kommentarer til veivalgene, kan du legge inn en kommentar nedenfor.

hjortland_s.jpg

Bilder

Noen bilder fra dagens nattløp finner du nedenfor.
nc5_08.jpg

Neste side »