O-teknikk: Kurve, kompass og fartstilpasning – Hordnes lørdag 1/3

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 26 Feb 2008@22:00

trening_tre_b_s.jpg

Førstkommende lørdag den 1. mars blir det o-teknisk trening på Hordnes (Stendskogen). På denne treningen skal vi oppsummere de viktigste temaene fra den o-tekniske treningen i vinter: Kurveorientering, Kompassorientering og Fartstilpasning. Dette er en trening man absolutt bør prioritere for å få frisket opp det vi har lært i løpet av vinteren. Treningen er lagt i terreng som skal være mest mulig relevant for dem som skal på Jysk 2-dagers i Danmark helgen etter – relativt flatt og delvis veldig fin skogsbunn. For dem som er sterk o-teknisk, anbefales det at sløyfene løpes i tilnærmet konkurransefart med god pause mellom hver sløyfe.

MERK! Det er dårlig med parkeringsplasser rundt snuplassen på Hordnes – så kjør kompiss! Ikke blokker for bussen – på snuplassen er det parkering forbudt!

Opplegg

Det er tre forskjellige sløyfer fra samme startpunkt (se forminsket kart ovenfor). For hver sløyfe skal det fokuseres på et av temaene fra den o-tekniske treningen i vinter:

  1. Kurveorientering. Denne runden går på et kart med bare brune detaljer, og stiller krav til nøyaktig lesning av kurvebildet. Denne egenskapen er veldig viktig i den delen av terrenget i Danmark som er helt ut mot kysten, der det kun er kurvedetaljer. Les om kurveorientering her.
  2. Kompassorientering. Denne runden går på et kart med bare svarte + noen blå/grønne detaljer. Her skal du løpe på kompasskurs/retning. Kompassorientering er viktig i den flate delen av terrenget i Danmark. Les om kompassorientering her .
  3. Fartstilpasning / Trafikklys. Denne runden er på vanlig kart – løypen er lagt slik at den innbyr til fart, men at man må tilpasse farten etter den o-tekniske vanskelighetsgraden. Fartstilpasning blir også viktig i terrenget i Danmark. Les om fartstilpasning her.

Det er viktig at du får trent på alle momentene. NB! Alle løypene er lagt slik at de kan kuttes etter første halvpart, slik at du kan få med deg litt av alt.

Som forberedelse er det viktig at du tar frem igjen kartene fra vinterens o-tekniske treninger på de tre emnene, og går gjennom dine veivalg og eventuelle bommer.

Ytterligere detaljer

Fremmøtested Snuplassen på Hordnes (se kart). Merk! Dårlig med parkering – kjør kompiss. Det er forbudt å parkere på bussholdeplassen/snuplassen – arrangøren tar ikke ansvar.

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg O-teknisk oppsummering
Detaljer Tre sløyfer på 1.1-1.7 kilometer. En av sløyfene er på brunt kart, en på kart der kun et lite utvalg detaljer er med for kompasstrening og en er på vanlig kart for fokus på fartstilpasning.

Forarbeid Som forberedelse er det viktig at du tar frem igjen kartene fra vinterens o-tekniske treninger på de tre emnene, og går gjennom dine veivalg og eventuelle bommer.
Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt, og tenk gjennom hvordan du lykkes med hver av de tre emnene. Hvis du hadde problemer med et av emnene, så er det viktig å være spesielt oppmerksom på dette i løpene fremover.

Mestertips God planlegging er nøkkelen til suksess!
Treninger på torsdagene i sesongen

Dette er den siste o-tekniske treningen før påske. Etter påske blir det nattstafett på den første lørdagen, og deretter starter o-løpene med Kristornløpa på Stord. I sesongen kommer det til å bli o-tekniske treninger på torsdagene etter samme mal som de o-tekniske vintertreningene.

Resultater og kart fra Gatecupen 26/2

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 26 Feb 2008@21:50

… er nå klar. Resultatene finner du her.

Ny gatecup på tirsdag 26/2!

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 24 Feb 2008@19:56

DSC_1658_s.jpgNB! Husk å melde deg på innen mandag kveld klokken 23.00 dersom du tror du kanskje kommer!!.

Etter en uke med (vinter)ferie er det nok mange som er sugne på litt skikkelig urban orientering igjen! Førstkommende tirsdag er det klart for det fjerde løpet i Gatecupen – og nå er vi igjen tilbake i de populære smugene mellom Badstuen, Skansen Brannstasjon og Bryggen [se også Gatecupens hjemmeside]. Løypeleggerne Kasper Valestrand og Morten Westergård varter opp med både intrikat finorientering og interessante veivalgsstrekk – og hva hadde vel gatecup’en vært uten et realt klatrestrekk mot slutten av løypen? Her blir det fart, spenning, bomming og slitne løpere…

Sjekk Varegg sin hjemmeside for informasjon om hvilke strekk som er poengstrekk og klatrestrekk og sammenlagtstillingen i kampen om trøyene!

Gatecupen: Hva og hvor?

Gatecupen er en cup med gate-o-løp i perioden januar-mars – løypelengden vil variere fra typiske sprintløyper til noe lengre løyper. Man kan klare seg med lyset fra lyktestolper og karthusk, men en liten diodelykt vil nok lønne seg for å kunne ha jevn kartlesning. Fremmøte for de fire første løpene er ved Badstuen til Varegg i Sandviken (se Badstuens beliggenhet på kart her) – for de to siste løpene vil fremmøtested bli offentliggjort senere. Start er mellom 1800 og 1830.

Forhåndspåmelding

For gatecupen er det nå forhåndspåmelding. Siste frist for påmelding er mandag kveld klokken 23.00. Forhåndspåmeldingen er ikke obligatorisk, men alle som deltar bes allikevel om å forhåndspåmelde seg fordi dette vil forenkle arrangementet betydelig! Og det er vel ingen som vil stå i kø?

Team Sprint Kokstad onsdag 27/2: Nattcup Xtra

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 21 Feb 2008@14:38

bsinc_s.jpgVinterens eneste Nattcup Xtra går av stabelen førstkommende onsdag – den 27/2 – på Kokstad. Opplegget er en lagsprint, der to løpere sammen skal gjennomføre tre små sløyfer hver som en stafett. Fellesstarten går klokken 19.00! En ypperlig mulighet for litt fart og spenning i vintermørket! Samlingsplass blir på parkeringsplassen utenfor Toyota i Kokstaddalen 20.

Innbydelse

Arrangøren lokker med følgende beskrivelse av opplegget: Årets konsept er ein lagsprint der to løparar skal gjennomføre tre små sløyfer kvar som ein stafett. Til saman blir dette circa 4 km med varierande terreng og vanskegrad. Det eine settet med løyper er noko enklare enn det andre, med tanke på at løparar frå både A- og B-nivå skal få løyper som er passe utfordrande. Det blir ei felles klasse for alle laga.

Kokstad er eit turområde som består av ein del stiar. Terrenget er prega av store, opne myrer og lettløpt furuskog, men med noko undervegetasjon enkelte stader.

Det blir fellesstart kl. 19.00.

Påmelding og betaling

Påmelding skjer under denne linken. Kvart lag skal melde seg på med namnet på den eine av løparane og ei felles brikke innan 26.02 kl. 00.00. Den andre løparen blir registrert på løpet. Brikka fungerer som vekslingspinne.

Fremmøte ved Kokstaddalen 20.

Startkontingenten på 100 kr pr lag betalast kontant på løpet.

Vi har ikkje brikker til utlån.

O-teknikk lørdag: Planlegg strekket på Hjortland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 21 Feb 2008@14:22

Førstkommende lørdag blir det o-teknisk trening på Hjortland. Vi fortsetter med samme tema som forrige lørdag – “Planlegge strekket/Oppdeling av strekket”. I løpet av økten vil det også være viktig å bruke all momentene vi har trent på hittil i høst/vinter. Siden det er vinterferie vil det bli forenklet opplegg – dvs. at det bare blir merkebånd på postene. Merkebåndene legges ut rett i forkant av treningen. På denne treningen blir det ikke laserutskrift, men håndtegnet løype på trykt kart. Noen kan være nødt til å tegne inn løype selv – ta med rød penn!

Planlegge strekket/oppdeling av strekket: Opplegg


Eksempel på oppdeling av strekket – ikke fra Hjortland! Denne gangen får du ikke ut løypen på forhånd.

For å unngå tidstap på lengre strekk (dette gjelder ofte også kortere strekk), er det to ting som er viktig,

  1. Å ha en plan for strekket før du forlater posten.
  2. Å dele opp strekket i delstrekk, med sikre underveis punkter (også kalt “attackpoints”). Denne oppdelingen av strekket kan også kalles “forenkling av strekket” – fordi man på denne måten deler opp et tilsynelatende langt og komplisert strekk opp i en rekke enkle delstrekk (se eksempelet nedenfor). Ved hvert at disse sikre punktene skal man ha kontroll før man løper videre. Dersom man bare løper videre når man ikke finner sitt sikre punkt på veien, kan man få store, ukontrollerte bommer. Det er ofte i slike tilfeller man får bommer på 4-5 minutter og mer (ta frem dine gamle kart med veivalg fra tidligere løp med mye bom og sjekk om dette ikke er tilfellet!).

På denne o-tekniske treningen skal du fokusere på disse to tingene – å ha en plan for strekket og å dele opp strekket i delstrekk:

  • Før du forlater posten må du ha studere strekket frem til neste post (planlegge strekket), og finne 3-5 tydelige detaljer som skal hjelpe deg til å vite at du er på rett vei på strekket. Det kan være tydelige søkk, store koller, større flate partier, osv.
  • Lag deg en intern sjekkliste med disse detaljene, og “kryss av” hver gang du passerer en av disse detaljene. Sjekk alltid at retningen er riktig når du fortsetter videre fra et av disse sjekkpunktene. NB! Husk spesielt å være nøyaktig på retning ut av posten og fra siste sikre og inn i posten!
  • Dersom et av disse sjekkpunktene ikke dukker opp når det skal, er noe gale! Da må du ikke bare fortsette, men istedenfor (1) Sjekke hvilken retning du har løpt i – var det riktig? (2) Forsøke å finne ut hvor du kan ha løpt istedenfor.
Ytterligere detaljer

Fremmøtested Hjortland (se kart).

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Planlegge strekket
Detaljer En løype på ca. 5-6 kilometer med kuttemuligheter. Utfør opplegget som beskrevet ovenfor. Vær hele tiden konsentrert på å ha en plan for hele strekket før du forlater posten!

Forarbeid Les det som står om oppdeling av strekket på HOK-Bloggen.

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt, og tenk gjennom hvordan du lykkes med planleggingen av strekket / sjekkpunkter.

Mestertips God planlegging er nøkkelen til suksess!
Planlegging av strekket og Orientering i fart

På de o-tekniske lørdagstrenigene er vi nå inne i en periode med Planlegging av strekket. Etter dette blir den en omgang med Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg. Deretter blir det en o-teknisk test, før vi setter i gang forfra igjen tema-messig på torsdagene i sesongen.

Next Page »