O-teknikk: Kurver på Kokstad 17/11

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 15 Nov 2007@12:00

kurve_s.jpg
Etter en vellykket o-teknisk test forrige lørdag, fortsetter vi nå vårt fokus på en av de viktigste basiskunnskapene for en o-løper – nemlig oversetting av kart til terreng – og da med fokus på høydekurver! Førstkommende lørdag blir det stjerneorientering på kurvekart på Kokstad – et must for alle med planer om å forbedre o-teknikken i vinter – og en god forberedelse foran “Eksamen”: Kurveløpet på Gymmeland første helgen i desember.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00!

Beskrivelse av opplegg 17/11, Kokstad

Et par små tips til dem som hadde litt problemer med å finne frem sist det var kurvetrening:

  • Før du forlater posten må du ha studere strekket frem til neste post (planlegge strekket), og finne 3-5 tydelige detaljer som skal hjelpe deg til å vite at du er på rett vei på strekket. Det kan være tydelige søkk, store koller, større flate partier, osv.
  • Lag deg en intern sjekkliste med disse detaljene, og “kryss av” hver gang du passerer en av disse detaljene. Sjekk alltid at retningen er riktig når du fortsetter videre fra et av disse sjekkpunktene.
  • Dersom et av disse sjekkpunktene ikke dukker opp når det skal, er noe gale! Da må du ikke bare fortsette, men istedenfor (1) Sjekke hvilken retning du har løpt i – var det riktig? (2) Forsøke å finne ut hvor du kan ha løpt istedenfor.

Fremmøtested Kokstad (se kart)
Tidspunkt 14.00
Arrangør Viking – Bjarte Eikanger
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurvetrening – stjerne/småsløyfer
Detaljer Stjerneorientering på kurvekart (brunt kart – se illustrasjon ovenfor).

Fem sløyfer med tre poster fra samme startpunkt. Hver sløyfe tar ca 10minutter å løpe.
Løpere velger selv hvor mange de vil ta. Bør ta minimun tre. Sløyfe B har mest brake og tung myr – så kutt ut denne dersom du tror du bare rekker 4 sløyfer.

I tillegg til å fokusere på kurvebildet er det viktig og bruke kompasset flittig til å orientere kartet.

Det er ca. 800 meter til start (merket med merkebånd). Starten er markert med post.

Forarbeid Ta en titt på kurveorienteringsøvelsene på NOF sin nivåstige,

Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen. Der hvor du er usikker på hvor du har vært, markerer du det på kartet. Prøv å finne ut hvorfor du bommet for hver bom du hadde og noter det på kartet. Vanlige grunner: (1) Løp for fort. (2) Forsto ikke hva som var opp og hva som var ned. (3) Orienterte ikke kartet slik at retningen ble feil. (4) Kartet var dårlig. (5) Vet ikke.
Mestertips Ta det helt med ro i starten dersom du ikke er vant til å orientere etter kurvene! Husk å orientere kartet hver gang du ser på det. Gå/jogg sakte i begynnelsen, og øk farten etterhvert som du mestrer kurveorienteringen bedre og bedre. Ta også først de enkleste postene, og øk vanskelighetsgraden etterhvert!
Fokus på å forstå kurvebildet

I november har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

  • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
  • O-teknisk test, Åstveit
  • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
  • Linje på kurvekart, Totland
  • “Eksamen” i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.