O-teknisk trening flyttet til Kokstad

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 07 Feb 2007@22:00

kurve_s.jpgDen o-tekniske treningen kommende lørdag er flyttet til Kokstad, og opplegget er endret til “Kurveorientering”. Fremmøte er som vanlig klokken 1400 – stedet er Kletteveien 81 (se kart nedenfor). Årsaken er at opprinnelig arrangør Ø-Bøe på kort varsel ga beskjed om at han ikke kan ta treningen, og IL Gneist har dermed åpnet sin o-tekniske trening for alle interesserte (Takk!). Merk at det her blir obligatorisk forhåndspåmelding innen fredag kl. 1200 (se nedenfor for påmeldingsskjema)! Det blir lagt opp til en noe lengre tur som sannsynligvis ikke egner seg så godt for de yngste løperne (de får i tilfelle ta kontakt med Jørn Woldsdal i Gneist direkte på tlf. 922 01 311 – det kan være mulighet for å være med på kun den o-tekniske biten).

Opplegg

  • Man løper felles fra fremmøtested og ut i terrenget. Det blir delt opp i grupper som legger ut et par poster hver.
  • O-løype på kurvekart i Kokstad-terrenget
  • Retur til fremmøtepunkt. De sprekeste er med og tar inn et par poster.
  • Total varighet rundt 2 timer (kan være mulighet for noe kortere tur)
  • Jørn Woldsdal melder: - Fra Kletteveien løper vi via Kokstad og setter ut poster og deretter ender vi på plassen ved bommen opp til Storrinden. Derfra en det en rundløype. A-kartet har kun kurver og litt detaljer, B-kartet (med samme sløyfen) har alle detaljer. Sløyfen kan kuttes på midten og man kan løpe direkte tilbake til Kletteveien. Full økt er 3 timer, korteste mulige økt 1,5 time.

Fremmøte

Påmelding

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.