Terminliste 2008 for Bergensregionen/HOK

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 18 Dec 2007@17:15

Nå er terminlisten på http://hok.worldofo.com/kal (se også på listeform) oppdatert i forhold til det som ble vedtatt på lagledermøtet i høst:

  • Hovedtanken er at det skal være et løpstilbud hver tirsdag – der fokus særlig skal være ungdommer med tanke på økt rekruttering.
  • Det blir 7 Pokalkampløp – ekstraløpet i forhold til i fjor er en “Superpokalkamp” 10. juni på Fløyen der nybegynnerne teller dobbelt. Ordning med løypekontrollør på Pokalkamp blir videreført fra i fjor.
  • Det blir 7 Sprintcupløp – et mer enn i fjor på grunn av tidlig påske.
  • Det blir 2 fellesstartløp med gafling – etter samme modell som nattcupen på Fløyen tidligere i høst. Et av disse er en sprint.
  • HOK-rankingløpene er fortsatt ikke 100% på plass – jeg kommer tilbake med dem senere.
  • Arrangører: Husk å melde arrangement inn i n3sport sin database innen 20. desember som avtalt på lagledermøte!
Alltid oppdatert

Du finner hele terminlisten alltid oppdatert her. Dersom du mangler passord for å oppdatere info, så send en mail til jan@kocbach.net.

Evaluering av o-tekniske forenklings-treninger

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 17 Dec 2007@22:41

For at de o-tekniske treningene utover skal bli så gode som mulig, håper jeg alle som har vært på en av de to forenklings-treningene kan ta seg tid til å evaluere de o-tekniske treningene de har vært på – og gjerne legge inn en kommentar. Det er god tilbakemelding for både arrangøren og for oss som administrerer treningene!

  • Evaluering av treningen 8/12 (Forenkling – Stendafjellet):
  • Evaluering av treningen 15/12 (Forenkling – Munkebotn):

O-teknikk: Etterarbeid

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 17 Dec 2007@1:17

Igjen mer enn 40 løpere på trening på Munkebotn på lørdag – Trygve Buanes hadde laget et flott opplegg! For de som har vært på en av de to siste treningene med forenkling er det viktig at dere gjør skikkelig etterarbeid for å få utbytte av treningen.

  • Sammenlign forenklingskartet med det vanlige o-kartet. Var det enklere å orientere på et forenklingskart? Hvorfor i tilfelle? Ville dere tatt med de samme detaljene? Tenk spesielt på høydekurver.
  • Tegn et eget forenklingskart for småsløyfene som hadde vanlig kart. Vær veldig nøye med hvilke detaljer du tar med, og nummerer dem etter viktighet.

Nedenfor ser du noen av Trygve sine bilder fra treningen.

otekntren.jpg

O-teknikk: Mer forenkling 15/12 Munkebotn

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 13 Dec 2007@15:14

Å forstå og bruke forenkling på en god måte kan være krevende – men mange av dem som møtte opp på Stendafjellet forrige lørdag fikk med seg gode momenter. Få med deg enda mer om temaet forenkling på Munkebotn denne lørdagen – dette er viktige ting som kan få o-teknikken din til å flyte mye bedre.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00! Dere var flinke med påmeldingene sist uke!

Forenkling forklart

Forenkling ble forklart i nøye i omtalen av forrige trening – du finner denne omtalen igjen her. I tillegg er det forklart hvordan verdensmester Thierry Gueorgiou’s o-teknikk er basert på forenkling her (engelsk).

En liten kommentar til det midterste eksempelet ovenfor: Her kan det se ut som om det er alle sjekkpunktene på strekket som er merket av – men det er egentlig de viktige detaljene som er merket av – de som er lett å se, og som du gjerne kan se i stor fart. Det er disse detaljene du skal konsentrere deg om i orienteringen din, og ignorere de andre.

Fremmøtested Langevann nord-ende (se kart) – anbefalt parkering f.eks. på Eidsvåg skole (ikke merket opp til Langevann!) Jogg i tilfelle opp til Langevann som oppvarming, og la skifte ligge i bilen!
Tidspunkt 14.00
Arrangør Viking – Trygve Buanes
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Forenkling
Detaljer

Det er 4 sløyfer fra samme startsted. En av løypene er på forenklingskart, en av løypene på forenklingskart der andre detaljer er tonet ned, en av løypene er på kart der detaljene du skal bruke til forenkling er avmerket, og en av løypene er på vanlig kart. For alle fire løypene skal du konsentrere deg om forenkling i orienteringen din.

Det er postskjermer på postene – du trenger ikke tidtakningsbrikke.

Forarbeid Les gjennom det som står om forenkling på HOK-Bloggen. Ta også en titt på omtalen av treningen som er beskrevet på Varegg sin side.
Etterarbeid Sammenlign nøye det forenklete kartet og det vanlige kartet, og se om du er enig i forenklingen. Lag gjerne ditt eget forenklingskart. Tegn inn veivalget ditt – og merk av de områdene der du ikke hadde fullstendig kontroll på hvor du var.
Mestertips Bruk kurvebildet aktivt i din forenkling!
Fokus på forenkling

Frem til jul og i begynnelsen av januar har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering
i november og forenkling i desember og begynnelsen av januar.
Deretter blir det perioder med fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

Tegn veivalget ditt fra nattcup’en!

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 13 Dec 2007@14:18

Det gjør du i Routegadget her! Det var flere spennende veivalgsstrekk – så det hadde vært flott om så mange som mulig tegner sine veivalg. Hvis mange nok tegner inn, kommer jeg tilbake med analyse senere! Her ser dere analyse fra et veivalgsstrekk fra nattcup’en i fjor (les mer om strekket her):

Next Page »