O-teknikk: Etterarbeid

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 17 Dec 2007@1:17

Igjen mer enn 40 løpere på trening på Munkebotn på lørdag – Trygve Buanes hadde laget et flott opplegg! For de som har vært på en av de to siste treningene med forenkling er det viktig at dere gjør skikkelig etterarbeid for å få utbytte av treningen.

  • Sammenlign forenklingskartet med det vanlige o-kartet. Var det enklere å orientere på et forenklingskart? Hvorfor i tilfelle? Ville dere tatt med de samme detaljene? Tenk spesielt på høydekurver.
  • Tegn et eget forenklingskart for småsløyfene som hadde vanlig kart. Vær veldig nøye med hvilke detaljer du tar med, og nummerer dem etter viktighet.

Nedenfor ser du noen av Trygve sine bilder fra treningen.

otekntren.jpg

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.