Planlegge og utføre strekket

Her kommer det mer info om planlegging av strekket.