Trafikklys orientering

Bakgrunn/formål
De fleste klarer å komme seg bomfritt gjennom en løype dersom de går helt rolig gjennom. Bommene kommer dermed nesten alltid på grunn av for høy fart i forhold til orienterings-teknikken. En god o-løper kjenner sine egne begrensninger, og kan ut fra kartet se hvor han kan holde høy hastighet, og hvor han må roe helt ned.

For arrangører: Det er veldig viktig at løypen er lagt der det er markert skille mellom grønne, gule og røde soner. Bruk postene til å styre løperne dit man vil, ikke reduser øvelsen til et løp hvor man skal finne poster. Lokk gjerne løperne til stor fart i lett terreng/vei,sti med påfølgende finorientering inn i posten. Det er ofte en fordel at Trafikklys-orientering løpes som en høy-økt – tenk også på det når du legger løypen!

Opplegg
Den o-tekniske trening er derfor tredelt:

 • Før du begynner på et strekk, skal du ha tenkt gjennom vanskelighetsgraden på det kommende strekket. Avhengig av hvilket o-teknisk nivå du har, kan du gjøre dette enten mens du står i ro på posten, eller ha gjort det i fart på det foregående strekket.
 • Du skal tenke i fargene grønt, oransje og rødt langs det veivalget du synes det er naturlig å løpe (trafikklys-fargene).
  1. Grønt betyr at det er lett – dvs. bare å løpe på.
  2. Oransje er litt vanskeligere – her må man roe litt ned, og lese en del kart.
  3. Rødt er vanskelig – typisk det siste stykket inn i posten. Her må man roe helt ned og være veldig nøyaktig.
 • Når man løper strekket, innretter man farten etter det man har tenkt gjennom.
 • Etterarbeid. Se gjennom løypen etterpå, og se om man forsto vanskelighetene riktig. Dersom man bommet i de sonene man trodde var enkle, så kan man vurdere om man kanskje burde sett at dette ikke var så lett som man trodde. Man skal også vurdere om noen av sonene som man hadde angitt som vanskelige egentlig var lettere, fordi man overså detaljer når man så på løypen i forkant.

trafikk_s.jpg

Varianter

 • A: For ytterligere å øke bevisstheten, løpes det denne gangen i par. Man tar annenhver post, og den som løper først skal gi beskjed hver gang man kommer inn i en ny sone. Du som løper først: Husk at du alltid skal ha en plan for hele strekket før du forlater posten!
 • B: Legg løypen ut på internett på forhånd. La løperne tegne inn sonene i forkant av treningen, og sammenligne dette med hvordan treningen forløp etterpå.