Oversette kart <-> terreng

Den viktigste basiskunnskapen for en orienteringsløper er å kunne oversette kartet til terrenget – og omvendt.

  • Første steg er å forstå hva alle kart-tegnene på kartet betyr. Dette er helt nederst på NOF sin nivåstige – og det aller første man tar tak i når man begynner med orientering. Her finnes det en rekke øvelser. Se her for øvelsene på NOF sin nivåstige. Disse blir ikke gjentatt nedenfor.
  • Når man har forstått alle kart-tegnene, er neste steg å utifra kartet kunne danne seg et bilde av hvordan terrenget ser ut. Dette kan være relativt enkelt i noen terrengtyper, mens det er vanskeligere i andre områder. Høydekurver er typisk det kart-tegnet det er vanskeligst å oversette fra kart til terreng – og også det viktigste!
  • Tilsvarende må man utifra terrenget man ser rundt seg kunne danne seg et bilde av hvordan dette vil se ut på kartet. Dette er ikke entydig, som man for eksempel kan se i synfaringstester der samme område har blitt synfart av en rekke forskjellige synfarere.
  • Når man er i stand til å oversette kart til terreng og omvendt – er neste steg å kunne utføre dette så raskt som mulig. En viktig ting som skiller en god orienteringsløper fra en mindre god orienteringsløper er evnen til å omsette kart til terreng veldig raskt.

Det finnes en rekke øvelser for å trene seg opp til å oversette kart til terreng. Noen nyttige øvelser finner du beskrevet nedenfor.