Strukturell karthusk

Strukturell karthusk vil si å velge ut hovedstrukturene i kartet, og huske disse. Dette er en veldig effektiv måte å oversette kartet til et bilde av terrenget på – og noe som man er nødt til å trene opp for å mestre godt. Merk at det er lettere å huske strukturert informasjon om kartet (helst omdannet til et internt “bilde” av terrenget) enn å huske enkeltdetaljer.

Du finner øvelser for strukturell karthusk på NOF sin nivåstige på nivå N.

Flere øvelser vil komme her etterhvert.