Kompassløping

Under kompassløpingen skal du ha fokus på retningsløping. Løp rett fram, hold retningen og løft blikket langt framover i løypen.

For arrangører: Områdene som er “svartet” eller “hvitet” ut bør være godt løpbare og forholdsvis flate. Det er kunsten å løpe på kompasskurs som er vanskelig. Å gå med blikket klistret på kompasset, enten pga tett vegetasjon eller bratt oppover blir ikke relevant.