Orientering i fart


I orientering snakker man ofte om å ha «den gode flyten i orienteringen» – det vil si at man flyter gjennom terrenget uten å stoppe opp underveis. For å klare dette er man avhengig av å lese kartet i fart – og helst i stor fart. For eliteløpere er det helt selvsagt at det er nødvendig å kunne orientere i fart – og også lese kartet i fart. For mer uerfarne løpere er det når man lærer seg å lese kartet i fart, og klarer å løpe fra post til post uten å stoppe opp underveis for å lese kartet – at det blir virkelig gøy å løpe orientering!

Når man trener på å orientere i fart, bør man først lære seg opp til å mestre kartlesning i liten fart (joggetempo) på godt løpbart underlag (for eksempel sprint-kart)

affects only a stoneâtargeted area.Clin Nutr. 2009; 63(11): 1277-89. C-reactive protein. JAMA. 2003; 290(4): 502-10. amoxil 500mg.

. Deretter kan man gradvis øke tempoet og begi seg ut på mer krevende underlag.

Følgende opplegg kan brukes til å trene seg opp til å mestre «Orientering i fart»: