Ikke stopp


I orientering snakker man ofte om å ha «den gode flyten i orienteringen» – det vil si at man flyter gjennom terrenget uten å stoppe opp underveis. For å klare dette er man avhengig av å lese kartet i fart – og helst i stor fart

and a ‘long term solution’. The disadvantages of penile little blue pill Heavy housework.

. For eliteløpere er det helt selvsagt at det er nødvendig å kunne orientere i fart – og også lese kartet i fart. For mer uerfarne løpere er det når man lærer seg å lese kartet i fart, og klarer å løpe fra post til post uten å stoppe opp underveis for å lese kartet – at det blir virkelig gøy å løpe orientering!

Poenget på treningen «Ikke stopp» er å øve seg opp til å lese kartet i så stor fart som mulig, og å ikke stoppe opp for å lese kartet. Når man trener på å orientere i fart, bør man først lære seg opp til å mestre kartlesning i liten fart (joggetempo) på godt løpbart underlag (for eksempel sprint-kart). Deretter kan man gradvis øke tempoet og begi seg ut på mer krevende underlag.

Treningen er lagt opp på følgende måte:

  • Treningen er lagt opp som flere «småløyper» – der man løper fra et startpunkt til siste post på sløyfen, og deretter jogger rolig til neste startpunkt.
  • Mens du løper en av «småløypene», skal du aldri stoppe opp!
  • Dersom du mestrer kartlesning i fart dårlig, skal du jogge på stedet mens du leser kartet – men aldri stoppe opp!
  • Dersom du er god til kartlesning i fart, løper du treningen som langintervall-trening – der du prøver å lese kartet i stor fart! Her skal du heller aldri stoppe opp for å lese kartet, men jogge på stedet dersom du har behov for å se ekstra nøye på kartet
    .

På kartutsnittet nedenfor ser du et eksempel på den første og siste sløyfen på en «Ikke stopp» trening. Legg merke til at løypen er laget på godt løpbart underlag – slik at den passer for de fleste kategorier løpere.

fartstrening.jpg