Ikke stopp

I orientering snakker man ofte om å ha “den gode flyten i orienteringen” – det vil si at man flyter gjennom terrenget uten å stoppe opp underveis. For å klare dette er man avhengig av å lese kartet i fart – og helst i stor fart. For eliteløpere er det helt selvsagt at det er nødvendig å kunne orientere i fart – og også lese kartet i fart. For mer uerfarne løpere er det når man lærer seg å lese kartet i fart, og klarer å løpe fra post til post uten å stoppe opp underveis for å lese kartet – at det blir virkelig gøy å løpe orientering!

Poenget på treningen “Ikke stopp” er å øve seg opp til å lese kartet i så stor fart som mulig, og å ikke stoppe opp for å lese kartet. Når man trener på å orientere i fart, bør man først lære seg opp til å mestre kartlesning i liten fart (joggetempo) på godt løpbart underlag (for eksempel sprint-kart). Deretter kan man gradvis øke tempoet og begi seg ut på mer krevende underlag.

Treningen er lagt opp på følgende måte:

  • Treningen er lagt opp som flere “småløyper” – der man løper fra et startpunkt til siste post på sløyfen, og deretter jogger rolig til neste startpunkt.
  • Mens du løper en av “småløypene”, skal du aldri stoppe opp!
  • Dersom du mestrer kartlesning i fart dårlig, skal du jogge på stedet mens du leser kartet – men aldri stoppe opp!
  • Dersom du er god til kartlesning i fart, løper du treningen som langintervall-trening – der du prøver å lese kartet i stor fart! Her skal du heller aldri stoppe opp for å lese kartet, men jogge på stedet dersom du har behov for å se ekstra nøye på kartet.

På kartutsnittet nedenfor ser du et eksempel på den første og siste sløyfen på en “Ikke stopp” trening. Legg merke til at løypen er laget på godt løpbart underlag – slik at den passer for de fleste kategorier løpere.

fartstrening.jpg