Kurveorientering

kurve_s.jpgHøydekurver er typisk det kart-tegnet det er vanskeligst å oversette fra kart til terreng – og også det viktigste! Høydekurvene er de detaljene på kartet du oftest kan stole på – og i mange terrengtyper kan gode o-løpere klare seg nesten utelukkende ved å orientere på høydekurver.

Varianter
  • Kun Kurvekart
  • Delvis kurvekart
  • Stjerneorientering på kurvekart
  • Linje på kurvekart
  • Kurveløp – “eksamen” i kurveorientering.
For arrangører: Mellomgrønt og mørkegrønt bør være vist på kartet! Da slipper man å gå/krype i tett skog hvor kompassretningen blir viktigere enn kurvebildet. Husk at det ofte kan bli enda mer utfordrende for løperen å løpe rundt den tette skogen ved hjelp av kurvebildet. Legg også strekkene slik at ikke kompass-retningen blir det sentrale i treningen, men at det er lesing av kurver som blir viktigst.

Terrengvalg

Det er viktig at høydekurvene stemmer bra i terrenget som velges for treningen, og at ikke vegetasjon hindrer fremkommeligheten for mye. Bruk terreng med distinkte høydekurver for uerfarne løpere. Bruk gjerne linje i terrengtyper der det er mye variabel løpbarhet.

Eksempler på opplegg

trening_kurve_nov2007_fasit_s.jpg

Andre lignende opplegg

På NOFs nivåstige er det opplegg for kurveorientering forskjellige nivåer. Hele nivå 4 er kurveorientering (fra de enkleste øvelser til noe mer krevende øvelser) – i tillegg til at kurveorientering inngår på nivå 6 under videregående kurveorientering.