Mere trafikklys – denne gangen på Havet!

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 16 Jan 2008@23:00

Førstkommende lørdag fortsetter vi med “Fartstilpasning” – og nok en gang er det Trafikklys som står på programmet. Stedet denne gangen er de fineste delene av terrenget fra Hovedløpet i 2005 på Havet – og Fana er arrangør. For å bli enda mer bevisst på trafikklys-sonene, blir det parløp på treningen kommende lørdag – der den som ligger foran skal fortelle løperen bak hver gang han skifter sone. Utifra observervasjoner av hva en del av de 50 fremmøte gjorde på fartstilpasnings-treningen forrige lørdag på Sandsli, er det klart at både bevissthet på soner – og hva man skal gjøre i sonene – kan bli langt bedre!

Trafikklys: Opplegg

De fleste klarer å komme seg bomfritt gjennom en løype dersom de går helt rolig gjennom. Bommene kommer dermed nesten alltid på grunn av for høy fart i forhold til orienterings-teknikken. En god o-løper kjenner sine egne begrensninger, og kan ut fra kartet se hvor han kan holde høy hastighet, og hvor han må roe helt ned. Dette kalles “Fartstilpasning”.

NB! For å få maksimalt utbytte av treningen bør du løpe i høyt tempo, slik at det virkelig blir snakk om fartstilpasning!

En vanlig måte å tenke fartstilpasning på er å tenke Trafikklys – dvs. å dele hvert strekk inn i røde, oransje og grønne soner.

  • De røde sonene er de vanskelige sonene. Her tar man det helt, helt med ro – og leser alle detaljer nøye (Merk! Det viktige er ikke å være langsom, men å lese alle detaljer på kartet!). Det siste stykket inn i posten er ofte en rød sone. Tilsvarende av og til det første stykke ut av en post. Det er viktig å identifisere de røde sonene for å unngå bom!
  • De grønne sonene er de enkle sonene. Her kan man løpe på i høy fart – uten å orientere så veldig nøye. Det er viktig å identifisere de grønne sonene for å kunne øke farten her! Men pass på: Store bommer kommer ofte når man tror man er i en grønn sone og egentlig er i en rød sone!
  • De oransje sonene er de som er mellomvanskelige: Du må være litt forsiktig, men kan holde relativt bra fart. Ut av nesten alle poster er det minst en oransje sone!

Her ser du et eksempel på noen strekk der røde, grønne og oransje soner er tegnet inn:

Fremmøte/Parkering ser du nedenfor. Parkering blir på P-plass i svingen 250m innover Haugsdalsveien fra Kalandseid (ved den grønne garasjen). Begrenset kapasitet her, alternativ p-plass er ved butikken på Kalandseid, eller kjøre kompis. Fra parkering er det 10-15 minutter å jogge til start – en fin oppvarming. Her blir det hengt opp noen merkebånd.

oteknfremm_s.jpg

Fremmøtested Ved Kalandsvannet (se kart).

Tidspunkt 14.00
Arrangør Fana – Espen Rognsvåg
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Trafikklysorientering
Detaljer

Man løper to og to – og leder annethvert strekk (evt. kan man bli enige om å lede en sløyfe hver, og løpe siste sløyfen hver for seg). Førstemann gir beskjed hver gang han skifter sone. Andremann følger med på kartet, og gir beskjed dersom førstemann enten løper veldig sakte i en grønn sone eller ser ut til å lese lite kart/løpe fort i en rød sone.

Det er 3 sløyfer (A,B og C) på hhv 1,2km, 1,4km og 1,8km med samlingspunkt litt høyt (for å få utnyttet de fineste terrengområdene best mulig). Fin oppvarming (ca 10-15 min oppover) til startpunktet.

Forarbeid Les gjennom det som står om trafikklysorientering på HOK-Bloggen.
Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt med rødt, oransje og grønt utifra sånn du tenkte underveis. Dersom du bommet i de sonene du trodde var enkle, så kan du vurdere om du kanskje burde sett at dette ikke var så lett som du trodde. Du skal også vurdere om noen av sonene som man hadde angitt som vanskelige egentlig var lettere, fordi du overså detaljer når du så på løypen i forkant.

Mestertips Det siste stykket du løper på en sti før du skal ta av fra den er ofte IKKE en grønn sone – her må du følge nøye med! Ut av posten er det nesten alltid oransje sone!
Kompass og Orientering i fart

Etter neste lørdag blir det en periode med Kompass/retningsløping og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.