Fartstilpasning på Slåtthaug torsdag 8/5

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 05 May 2008@13:24

trafikk_s.jpg

Førstkommende torsdag – den 8. mai – er det o-teknisk trening på Slåtthaug med Fana som arrangør. Denne gangen er det fartstilpasning/trafikklysorientering som står på programmet – og det på et sprintkart! Fartstilpasning er en spesielt stor utfordring på en sprint, fordi det da går ekstremt fort i de grønne sonene, og på grunn av kort konkurransetid kan man løpe fortere enn man kan orientere i store deler av løypen.

Denne treningen er lagt opp som en o-teknisk intervalltrening med tre sløyfer fra samme startpunkt. For hver eneste strekk skal man løpe så fort som orienteringen tillater det – med grønne, gule og røde soner i bakhodet. Trafikklys-opplegger er ellers analogt til fartstilpasnings-opplegg beskrevet her.

  • 3 sløyfer ( A, B og C) på hhv 1,3 km, 1,1, km og 1,7 km..
  • Det er lagt strekk hvor det er viktig med fartstilpassing og trafikklys-orientering.

Startpunktet er flyttet til skytterhuset ved skøytebanen for å kunne benytte hele kartet.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.