Team Sprint Kokstad onsdag 27/2: Nattcup Xtra

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 21 Feb 2008@14:38

bsinc_s.jpgVinterens eneste Nattcup Xtra går av stabelen førstkommende onsdag – den 27/2 – på Kokstad. Opplegget er en lagsprint, der to løpere sammen skal gjennomføre tre små sløyfer hver som en stafett. Fellesstarten går klokken 19.00! En ypperlig mulighet for litt fart og spenning i vintermørket! Samlingsplass blir på parkeringsplassen utenfor Toyota i Kokstaddalen 20.

Innbydelse

Arrangøren lokker med følgende beskrivelse av opplegget: Årets konsept er ein lagsprint der to løparar skal gjennomføre tre små sløyfer kvar som ein stafett. Til saman blir dette circa 4 km med varierande terreng og vanskegrad. Det eine settet med løyper er noko enklare enn det andre, med tanke på at løparar frå både A- og B-nivå skal få løyper som er passe utfordrande. Det blir ei felles klasse for alle laga.

Kokstad er eit turområde som består av ein del stiar. Terrenget er prega av store, opne myrer og lettløpt furuskog, men med noko undervegetasjon enkelte stader.

Det blir fellesstart kl. 19.00.

Påmelding og betaling

Påmelding skjer under denne linken. Kvart lag skal melde seg på med namnet på den eine av løparane og ei felles brikke innan 26.02 kl. 00.00. Den andre løparen blir registrert på løpet. Brikka fungerer som vekslingspinne.

Fremmøte ved Kokstaddalen 20.

Startkontingenten på 100 kr pr lag betalast kontant på løpet.

Vi har ikkje brikker til utlån.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.