O-teknikk: Nytt tema Kompassløping 26/1 – Liland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 24 Jan 2008@13:38

HOKTREN_JAN_08.KOMPASS.jpgFørstkommende lørdag er det igjen klart for et nytt, viktig tema i den o-tekniske treningen. Nå setter vi i gang med kompassløping – et tema vi skal forfølge de neste tre lørdagene. Kompasskurs og nøyaktig retningsorientering er helt avgjørende for å finne frem i mange terreng på Østlandet, mens man i Bergensområdet ofte kan klare seg relativt godt uten å beherske det 100%. “Relativt godt” betyr her at man ofte taper litt tid på det her i Bergensområdet – spesielt på det siste stykket inn i postene, men ikke nødvendigvis får de helt store bommene. Derfor er det et forsømt område hos mange – og et område mange faller gjennom på når de skal løpe o-løp utenfor Bergensområdet.

Kompassorientering: Opplegg

I opplegget som benyttes på denne treningen er alle detaljene på strekket fjernet, slik at man kun ser detaljene i området rundt og bak posten for å tvinge løperen til å benytte kompasskurs selv om det finnes oppfangende detaljer på strekket som normalt hadde blitt benyttet (se illustrasjon ovenfor). På denne måten tvinges man til å bruke kompasset nøyaktig. Treningen er lagt opp som “sløyfer” med serier av 1-4 strekk, hvor man skal løpe i tilnærmet konkurransefart på kompasskurs. Fra siste post i en “sløyfe” til neste startpunkt skal man roe seg ned, og ha maksimal konsentrasjon på neste strekk igjen.

Noen tips:

  • Du trenger ikke å vri på kompasshuset når du utfører denne treningen – hvis du løper med tommelkompass er det tilstrekkelig å legge den rette linjen på kompasset langs streken, orientere kartet nøyaktig, og så følge den rette linjen på kompasset. Det er viktig at du løper på kompasskurs på en slik måte som du også ville gjort det i et løp i et detaljfattig område. Dette er ikke en “teoretisk øvelse”, men en øvelse på noe du senere skal gjøre på nøyaktig samme måten i løp!
  • Løft blikket langt framover på strekket – da blir det mye enklere å holde retningen – og du slipper å se så ofte på kompasset/kartet.
Ytterligere detaljer

Fremmøtested Fremmøte ved Klubbhuset til Gneist på Liland. Merket fra krysset i Blomsterdalen.

Tidspunkt 14.00
Arrangør Gneist – Jørn Ove Woldsdal
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kompassorientering
Detaljer 4,2km sløyfe med serier av 1-4 strekk hvor man skal løpe i tilnærmet konkurransefart på kompasskurs. Deretter rolig til neste startpost. Kartene er ”hvitet” ut i mer eller mindre grad på strekkene. Halvdelen av sløyfen på lettløpte marker, andre halvdelen i skogen. Både poster og startpunkt er merket med skjermer.

Forarbeid Les det som står om kompassorientering på HOK-Bloggen og denne artikkelen på OPN.no om hvordan landslaget trener kompassorientering.

Etterarbeid Hvor bra traff du postene? Gi deg selv 1 poeng for hver gang du kom innenfor ca. 20 meter fra posten, summer opp, og del på antall poster og multipliser med 100. Kom du på en treffprosent på over 85?

Hvorfor traff du ikke der hvor du kom ut feil sted? Foran neste trening på kompassløping er det viktig at du finner svaret på dette spørsmålet slik at du kan forbedre treffprosenten din!

Mestertips Løft blikket og se langt fremover når du tar ut retningen. På den måten kan du holde langt høyere fart siden du slipper å se på kart/kompass så ofte.
Kompass og Orientering i fart

På de o-tekniske lørdagstrenigene er vi nå inne i en periode med Kompass/retningsløping. Etter dette blir den en omgang med Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg. Deretter blir det en o-teknisk test, før vi setter i gang forfra igjen tema-messig på torsdagene i sesongen.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.