Eksamen o-teknikk: Kurveløp på Gymmeland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 29 Nov 2007@13:26

kurve_s.jpgKommende lørdag – den 1. desember – er endelig tiden kommet for å teste om vi har lært noe på de o-tekniske treningene hittil i høst. Fokus så langt har vært på oversetting av kartbildet til terreng – og da med fokus på høydekurver. Gjennom tre økter har vi terpet på nøyaktig kartlesning, forståelse av kurvebildet og identifisering av de viktige høydekurvedetaljene. Eksamen består i et kurveløp på Gymmeland – det vil si et vanlig løp arrangert på et helt brunt kart (med veier og lignende tegnet inn så man ikke skal gå seg helt vill). Hvis du ikke har trent på kurveorientering: Ingen grunn til ikke å stille opp – kanskje klarer du deg på gamle kunster? Arrangør Agnete Nummedal (Fana) har jobbet hardt med løypene – og ønsker alle velkommen.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00! Dere var flinke med påmeldingene sist uke!

Husk også brikke!!

Beskrivelse av opplegg 1/12: Kurveløp på Gymmeland

Fremmøtested Gymmeland (se kart)
Tidspunkt 14.00
Arrangør Fana – Agnete Nummedal
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurveløp
Detaljer Vanlig o-løp på et kurvekart – det vil si et kart der alle detaljer er tatt bort utenom brune detaljer.

Forarbeid Gå gjennom de forrige o-tekniske treningene på kurvekart, og se på feilene du gjorde. Hva skulle du gjort annerledes for å treffe postene bedre? Se også på hvordan du kunne brukt forenkling og tydelige detaljer bedre i orienteringen din på kurvekart.

Hvis du ikke var med på de forrige o-tekniske treningene, kan du ta en titt på noen av oppleggene som ligger ute her på HOK-Bloggen. Se også avsnittet om kurveorientering under den o-tekniske treningen her på HOK-Bloggen.

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt – og merk av de områdene der du ikke hadde fullstendig kontroll på hvor du var. Tenk over hvorfor du mistet taket.
Mestertips Vær veldig nøyaktig – og prøv å forenkle kurvebildet ved å i så stor grad som mulig bruke de store detaljene til orienteringen.
Fokus på å forstå kurvebildet

I november har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

  • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
  • O-teknisk test, Åstveit
  • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
  • Linje på kurvekart, Totland
  • “Eksamen” i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.