Micro

micro_m3_1.jpgMicro orientering er en veldig bra måte å trene nøyaktig orientering helt inn i posten på. I tillegg blir det satt ekstra krav til forenkling/forlenging av posten, fordi finorienteringen blir ekstra viktig.

Hver micro-post består av en klynge med poster – der en post er riktig og resten er såkalte blindposter som gir tidstillegg. Til høyre er en slik post-klynge vist. Den riktige er vist med blått, og de feile (blindpostene) med lilla. Dette er en av postene fra årets NM mellomdistanse, og tallene angir hvor mange prosent av løperne som valgte riktig post. Som man kan se var det bare 68% av norgeseliten som valgte riktig post i denne micro-klyngen (hele analysen finner du her) .

En micro-løype kan bestå av både micro-poster og vanlige poster. Micro-postene er kjennetegnet av at

  • Det er ikke kode på posten, slik at man selv må være sikker på at man er riktig utifra kartet og postbeskrivelsen.
  • Det ligger blindposter i nærheten av den riktige posten. Det er heller ikke kode på blindpostene. Dersom man klipper på en av blindpostene får man tidstillegg (i noen tilfeller velger man også å løpe strafferunder).

På en o-teknisk trening med mikro skal man konsentrere seg om å lese kartet nøyaktig helt inn i posten, og om å lese postbeskrivelsen nøye. Følgende momenter kan være verdt å merke seg:

  • Bruk den tiden det tar for å orientere nøyaktig.
  • Stå i ro når du tar ut kompasskurs for at kompasskursen blir nøyaktig.
  • Legg stor vekt på å ha en sikker inngang til posten (forenkling), spesielt hvis posten ligger på en såkalt linjedetalj (langsgående søkk, sti, grøft, bekk).
  • Vurder nøye hvilken “siste sikre” detalj du bruker.
  • Hold kartkontakt på hele strekket, og vær på forskudd med orienteringen.

MerK: På kartet ser en mikro-løype ut som en helt vanlig løype.