Forlenge posten

forl2_1.jpgBakgrunn/formål
Mange poster som ser vanskelige ut, kan man gjøre ganske lette dersom man angriper dem på riktig måte. Trikset er å filtrere ut de vesentlige detaljene i området rundt posten – og bruke disse til å forenkle eller forlenge posten. Med vesentlige detaljer snakker vi her om detaljer som man raskt og sikkert kan finne i terrenget. Dette kan for eksempel være en stor stein, en bekk, en sti eller lignende. En uerfaren løper – og noen ganger også erfarne løpere – kan feilbedømme hva som er en sikker detalj.

for4.jpg
Formålet med denne o-tekniske treningen er å bli bedre på å forenkle poster ved å være veldig bevisst på hvordan man skal forenkle postene mens man løper en løype. Husk at du skal ha 100% kontroll på detaljen du har sett deg ut for å forenkle/forlenge posten – ellers blir det bingo å finne posten. Vel så viktig som selve turen i skogen er etterarbeidet – det er her du skal finne ut hva du gjorde riktig, og hva du gjorde feil.

Allerede mens du planlegger veivalget ditt bør du vurdere hvordan posten kan forenkles – slik at du kan velge en inngang i posten som øker sjansene for at posten finnes (se illustrasjon til høyre, der muligheten til å forlenge posten på steingjerdet bør være med i vurderingen av veivalgene). Dette er noe som kjennetegner mer erfarne løpere.

Når du leser om forenkling av poster ovenfor, så tenker du sikkert at dette gjør du jo! Og det stemmer helt sikkert – alle o-løpere benytter forskjellige varianter av forenkling av posten helt instinktivt. Formålet med denne øvelsen er å bli mer bevisst på forenklingen – og få mer forståelse for hvilke detaljer som bør benyttes.

Bergen vs. Østlandet
I Bergensterreng er det ikke alltid samme behov for å forlenge posten som i mer detaljrikt og diffust østlandsterreng – så ofte er det dette Bergens-løperne faller igjennom på når de kommer østover. Derfor er det ekstra viktig å trene på å forlenge posten for oss Bergens o-løpere – og vi må også oppsøke passende terreng for treningen. Gode terreng for å trene på forlenging av posten i Bergensområdet er for eksempel Ytrebygda (kartutsnitt til høyre) og Kalandseid – terreng med mange detaljer og vanskelig finorientering inn i postene som bør forenkles for å unngå bomming. I andre terreng kan forlenging av poster trenes ved å klippe ut eller svartlegge deler av strekket, slik at inngangen i posten blir vanskeligere, og man er nødt til å forenkle. Alternativt kan man ved hjelp av OCAD ta vekk detaljer på strekket, slik at det kun er vesentlige detaljer som er igjen på kartet.

for5.jpgFlere typer forlenging
De to eksemplene ovenfor viste forlenging av en detalj helt inn mot postdetaljen. Det er også andre alternative måter å forlenge posten på. Posten kan for eksempel forlenges ved at man bruker en større detalj et stykke før posten til å få 100% sikkerhet med hvor man er, og orienterer ekstra nøyaktig og med lavere fart derfra og inn i posten. Denne måten å forlenge posten på er det veldig ofte bruk for i Bergensterreng. Det er to ting som er viktig her:

  • Ha virkelig 100% kontroll der hvor du har bestemt deg for å forlenge posten.
  • Orientere veldig nøyaktig fra forlengings-detaljen og inn til posten.

Litt om oppleggene
Løypene bør legges så vanskelig som mulig, slik at det virkelig er behov for forenkling. Videre bør det letes etter strekk der det er naturlig å forenkle. Det er ikke noe poeng i å merke av en “forenklings-detalj” på kartet som ikke har verdi som dette på et virkelig løp. Da kan man heller ta et hvile-strekk uten forenkling, eller fortsette til et nytt startpunkt.

Variant A:
En løype er tegnet på kartet, og der hvor det skal forenkles er det markert med en firkant eller en liten ring:

forl2.jpg
forlenge1b.jpg

Variant B:
Som variant A, men deler av kartet er tatt vekk på strekket.

forl3.jpg

forlenge2b.jpg

Variant C:
Som variant A eller B, men det er ikke markert hvor det er naturlig å forenkle. Dette skal løperne selv finne ut. Dette opplegget kjøres gjerne etter Variant A og B, når løperne har blitt familiær med tankegangen som kreves.
for6.jpg