Tegn eget forenklingskart: O-teknikk 5/1

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 01 Jan 2008@8:00

Etter å ha trent to ganger på ulike momenter innenfor forenkling, er det lørdag 5/1 klart for en litt tøffere utfordring: Nå skal man tegne sitt eget forenklingskart i forkant av treningen, ta dette med ut i skogen, og finne frem etter dette. For dem som ikke har tegnet forenklingskart på forhånd er det mulig å gjøre det på stedet, men det anbefales absolutt å gjøre forarbeidet hjemme før man drar på trening. Derfor er kartet også lagt ut allerede nå!

Forenkling og forenklingskart

På denne treningen skal du tegne ditt eget forenklingskart for å lære deg til hvilke detaljer som er de vesentligste detaljene på kartet – og få prøvd det ut i praksis (les om forenkling her). Det er laget tre sløyfer – for to av sløyfene skal du tegne ditt eget forenklingskart, for den siste sløyfen skal du løpe på vanlig kart og prøve å bruke de samme forenklingsprinsippene. Du bør begynne med en av løypene på forenklingskart – men kan selv velge rekkefølgen på de to siste sløyfene.

Sløyfe 1

juletrening07_1_s.jpg

eks1.jpgOvenfor ser du sløyfe 1. Du skal selv tegne et kart som inneholder nøyaktig de detaljene du trenger for å finne frem rundt løypen (ikke for mange, ikke for få). Skriv ut løypen på et blankt ark herfra (eller herfra) som utgangspunkt så du får kompass-retningene riktig.

Et eksempel på et slikt forenklingskart for den første posten ser du til høyre. Merk at dette er undertegnede sitt forenklingskart, og at dette ikke passer for alle. Du må tegne et forenklingskart som passer for deg – og som du finner frem etter. På strekket til første post har jeg planlagt å ta veivalget på stien rundt til høyre, og har derfor lagt vekt på detaljer langs dette veivalget. Først følger jeg langt venstresiden av den store kollen til jeg kommer til stien, så følger jeg stien til det flater ut etter stupet på høyre hånd, deretter løper jeg på kurs mot den lille kollen som ligger på kanten av den store kollen. Postdetaljen er et høydepunkt med en stein til venstre for høydepunktet. Høydekurve-detaljer er viktigst for meg, og myren like før posten har jeg ikke planlagt å bruke i orienteringen min.

Noen tips: Velg detaljer som er lett å se på lang avstand – da blir det enklere. Prøv å bruke detaljer som kan fange deg opp. Høydekurve-detaljer er ofte veldig nyttige for å finne frem. Småstier er ofte upålitelige – i Åstveitskogen er det ikke lett å orientere etter småstiene. Og husk å tegne inn hvilken detalj posten ligger på – det er alltid nyttig!

Sløyfe 2
Nedenfor ser du sløyfe 2. Følg samme fremgangsmåte som ovenfor – du finner igjen løypen på et blankt ark her (eller her).
juletrening07_3_s.jpg

Sløyfe 3
Sløyfe 3 skal du løpe på vanlig kart som du får utdelt på treningen.

Fremmøtested Åstveit skole – derfra er det 10 minutters jogging til startpunktet der man også får kart. Det blir ingen arrangører ved Åstveit skole. Bruk dette kartet til å finne frem til startpunktet hvis du ikke er kjent på stedet.

parkering_s.jpg

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Knut Valen
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Forenkling
Detaljer

Løping på egentegnet forenklingskart + en sløyfe på vanlig kart der forenkling skal benyttes.

Forarbeid Les gjennom det som står om forenkling på HOK-Bloggen. Lag et forenklingskart etter instruksjonene ovenfor.
Etterarbeid Klarte du å orientere etter forenklingskartet? Tegn inn veivalget ditt, og suppler forenklingskartet med detaljer der du bommet fordi du hadde for få detaljer.
Mestertips Bruk kurvebildet aktivt i din forenkling!
Fokus på forenkling

Frem til begynnelsen av januar har vi fokus på “oversetting kart < -> terreng” – og da spesielt på høydekurveorientering
i november og forenkling i desember og begynnelsen av januar.
Deretter blir det perioder med fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.