O-teknikk: Analyse av forenklings-økten på lørdag

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 25 Jan 2009@22:32

I forkant av lørdagens o-tekniske trening med tema forenkling fikk alle i oppgave å tegne et forenklingskart (se forhåndsomtale). Her er løypen det skulle tegnes forenklingskart fra:

Følgende informasjon ble gitt om hvordan kartet skulle tegnes:

  • Når du tegner forenklingskartet ditt, skal du på ALLE strekk ha med detaljer fra kurvekartet. I tillegg bør du på de fleste strekk ha med detaljer fra kartet med andre hjelpedetaljer. Detaljene fra kartet med vegetasjon/myrer er som oftest ikke like viktig for selve forenklingskartet, men du bør bruke disse detaljene til å bestemme veivalget (dvs. hvor du tegner detaljer på forenklingskartet ditt).
Analyse

Det var flott oppmøte på treningen – og i motsetning til tidligere år med treninger med tegning av eget forenklingskart, kom omtrent alle med ferdigtegnet kart denne gangen! Jeg har samlet en del av forenklingskartene – de kan sees nederst. Først litt analyse utifra det jeg så på treningen – både på hva slags forenklingskart folk hadde tegnet – og hvor folk bommet. Her ser du først mitt eget forenklingskart – med de detaljene en del glemte (etter min mening) uthevet med en blå ring:

analyzeforenkling2_s.jpg

  • På vei til første post var det mange som ikke hadde med (1) kollen som skulle hjelpe deg til hvor du skulle ta av fra stien. Denne er ikke så viktig, men hvis du først vil bruke stiene, er det fort gjort å ta feil hvis du ikke har med kollen. (2) Det bratte stykket opp til posten. Det gjorde at man kunne se hvor posten skulle ligge nesten fra begynnelsen av strekket.
  • På vei til 3. post var hytten veldig nyttig å ha. Men så den fra posten, og fikk dermed en lett inngang i stien.
  • På vei til 4. post var kollen flott for å få en god inngang inn i posten (forlenging av posten). Det var noen av dem som ikke hadde kollen med som bommet her.
  • Masten bak 5. post var suveren til å ta posten – man så den et like stykke etter 4. post – resten av strekket ble dermed en lek. Det var en del som fikk seg en bom på 5. post som ikke hadde denne med.
  • Mange hadde nesten ingen detaljer på vei til 6. post, og satset på å ta den kun på kompass. Ved å ha kollen (og evt. søkket) på høyre side av streken med, fikk man en ekstra kontroll/styring.
  • På vei til 7. post var det en veldig markert kolle midt på strekket. Veldig fint å ha full kontroll halvveis på strekket. Mange av dem som ikke hadde denne med fikk seg en bom her.

Forøvrig var det mange som hadde for mange detaljer med på sitt forenklingskart – det bør ikke være nødvendig å ha med mer enn det det er på eksempelet ovenfor – en del av dem på eksempelet er også overflødige. I tillegg var det også mange som glemte siste sikre når de tegnet sitt forenklingskart. Når det er sagt var det klar stigning i forhold til fjorårets øvelser – mange har blitt mye flinkere til å fokusere på høydekurver i forenklingen sin – og jeg syns jeg så mange gode forenklingskart denne gangen!

Etterarbeid

Gå gjennom kartet ditt nå etter treningen, og finn ut hvilke detaljer som egentlig var overflødige, og stryk disse ut med en blå tusj. Ta så en rød tusj, og tegn på de detaljene som du manglet og gjerne burde hatt med. Ta gjerne også en titt på forenklingskartene nedenfor og tenk gjennom hva som er bra / dårlig med en del av kartene.

De som ønsker det kan også ta en titt på oppgaven Varegg-løperne har fått til neste uke med å tegne et nytt forenklingskart.

Diverse forenklingskart fra lørdag

forenkling_eks.jpg

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.