Trafikklys på Lysekloster

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 23 nov 2006@7:00

trafikk_s_1.jpg..
. ikke på grunn av mye trafikk forbi Lysekloster, men for å bli bedre til å planlegge strekkene når man løper orientering. Den o-tekniske treningen førstkommende lørdag den 25. november starter klokken 1400 på Lysekloster, og opplegget er «Trafikklys-orientering». Vi er nå over på det o-tekniske temaet «Planlegge og utføre strekket». Dersom du ikke har prøvd «Trafikklys-orientering» før, og du ikke er 100% stø på orienteringen, så kan det godt hende du får deg en Aha-opplevelse på lørdag. Det er iallefall mange som har fått det på tidligere Trafikklys-treninger.

Treningen går i korte trekk ut på å alltid studere strekket nøye før du forlater posten, og bestemme deg for vanskelighetsgraden på de forskjellige delene av strekket. Så deler du (mentalt) strekket opp i grønne, oransje og røde soner etter vanskelighetsgraden på de forskjellige delene av strekket, og løper til posten. Man gjør ofte noe lignende ubevisst, men ved å bevisstgjøre dette på treningen, kan man minimalisere bommingen
.

Les alt om opplegget her:

Merk at i denne treningen får du også behov for forenkling/forlenging som vi trente på de forrige lørdagene. Ved å forenkle/forlenge på en fornuftig måte kan du strekke de grønne/gule sonene lenger, og minimalisere de røde sonene. Kortere røde soner betyr mindre sjanse for å bomme.

Forarbeid og etterarbeid
Husk: Etterarbeid og forarbeid er viktig! Etter denne treningen er det veldig viktig at du tegner inn veivalget ditt med rød, oransje og grønn penn for å vise hvilke soner det var hvor på strekket. Marker også i hvilke soner du bommet, og dersom du ikke er veldig erfaren bør du prøve å diskutere det med noen for å lære av dine feil.