O-teknikk torsdager i sesongen

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 01 apr 2008@11:16


Varegg, Fana, Gneist og Viking samarbeider i år om o-tekniske treninger annenhver torsdag mellom april og september i forskjellige terreng i Bergensområdet. Opplegget blir det samme som vi har hatt på de o-tekniske treningene i vinter – d.v.s
. kurveorientering, forenkling, kompassorientering, fartstilpasning og orientering i fart. Fremmøte er mellom 18:00-18:30 for alle treningene.

Påmelding må alltid gjøres innen dagen før (onsdagen) kl. 16.00 for å være sikker på å få kart på treningen. Som på vinterstid er det «no show – no pay»!

Terminliste og detaljert opplegg for torsdagstreninger
 • 3/4 Varegg v/Harald Valen/Jan Kocbach (Åstveit) – Kurveorientering
  Opplegg: Vanlig løype på kurvekart – dvs. kart med i hovedsak høydekurver på. Løypen skal ha gode kuttemuligheter. For beskrivelse av en variant av kurvetrening se her.

 • 10/4 Viking v/Trygve Buanes (Fløyen) – Kurveorientering
  Opplegg: Stjerne på kurvekart – helt analogt til opplegg beskrevet her og her. Det er et sentralt startpunkt – og poster med ulik vanskelighetsgrad i forhold til senterpunktet.

 • 24/4 Fana v/Espen Rognsvåg (Havet) – Forenkling
  Opplegg: Stjerne-orientering med delvis selvtegnet forenklingskart / delvis karthusk for strekket fra et startpunkt midt i terrenget. På startpunktet midt i terrenget ligger det kart der ca. 15 forskjellige poster er tegnet inn – i tillegg til blanke ark og penner
  . Postene har forskjellig vanskelighetsgrad, og er forskjellig langt fra startpunktet. Løperne skal ta 1-3 poster av gangen, og så tilbake til startpunktet
  . I første del av treningen skal løperne tegne et forenklingskart for de postene den/de postene de skal ta, løpe til postene, og så tilbake. I andre del av treningen skal de ta postene på karthusk, der de tenker forenkling i karthusken! Tanken bak er tilsvarende som opplegget beskrevet her.

 • 8/5 Fana v/Espen Rognsvåg (Slåtthaug – sprintkart) – Fartstilpasning
  Opplegg: Trafikklysorientering på sprintkart. Fartstilpasning er en spesielt stor utfordring på en sprint, fordi det da går ekstremt fort i de grønne sonene, og på grunn av kort konkurransetid kan man løpe fortere enn man kan orientere i store deler av løypen. Denne treningen er lagt opp som en o-teknisk intervalltrening med flere små sløyfer fra samme startpunkt. For hver eneste strekk skal man løpe så fort som orienteringen tillater det – med grønne, gule og røde soner i bakhodet. Trafikklys-opplegger er ellers analogt til fartstilpasnings-opplegg beskrevet her.

 • 22/5 Viking v/Trygve Buanes (Åstveit) – Kompassorientering
  Opplegg: Flere sløyfer fra samme startpunkt med fokus på kompassorientering. Det blir enkelte strekk der man orienterer vanlig frem til “siste sikre” merket med en liten ring, og skal løpe nøyaktig på kompass derfra og inn i posten (se illustrasjon til høyre). I tillegg blir det også strekk der hele strekket er “hvitet ut”. Og noen vanlige «hvilestrekk» der hvor terrenget gjør at det ikke er naturlig å løpe på kompass. Se beskrivelse av tilsvarende opplegg her.

 • 5/6 Gneist v/Jørn Woldsdal (Kokstad/Storrinden) – Fartstilpasning/Orientering i overfart
  Opplegg: Trafikklysorientering i nedoverbakke. Fartstilpasning er en spesielt stor utfordring når det går fort – og det er orienteringen som begrenser farten og ikke de fysiske kreftene. I nedoverbakke går det ofte fortere enn hodet klarer å følge med – og derfor er dette en fin måte å trene fartstilpasning på. Det er et startpunkt på bunnen av en bakke – og herfra løper man fort merket løype opp til toppen. Herfra er det 4-5 forskjellige sløyfer ned igjen (ikke direkte ned – men omgående med litt lengde på). For hver eneste strekk skal man løpe så fort som orienteringen tillater det – med grønne, gule og røde soner i bakhodet.Forøvrig analogt til opplegget for fartstilpasning beskrevet her.

 • 14/8 Gneist v/Jørn Woldsdal (Fanaseter) – Kurveorientering
  Opplegg: Delvis vanlig løype og delvis linje på kurvekart – dvs. kart med i hovedsak høydekurvedetaljer på (i tillegg noen andre detaljer, som f.eks. grøntfelt og stup i områder der det er viktig for at man ikke roter seg ut i noe man ikke har lyst til). Løypen har gode kuttemuligheter. For beskrivelse av kurvetrening se + linje her.

 • 28/8 Varegg v/Håkon Westergård (Fløyen) – Forenkling
  Opplegg: Egenskapen for forenkling trenes ved å løpe en sløyfe på «Redusert kart», en sløyfe der de vesentlige detaljene er uthevet, og en sløyfe på vanlig kart – alt fra samme startpunkt. Alle sløyfene er laget slik at de innbyr til forenkling. Analogt til opplegg beskrevet her.

 • 11/9 Fana v/Espen Rognsvåg (Gymmeland) – Fartstilpasning/Orientering i overfart
  Opplegg: Trafikklysorientering i nedoverbakke. Fartstilpasning er en spesielt stor utfordring når det går fort – og det er orienteringen som begrenser farten og ikke de fysiske kreftene. I nedoverbakke går det ofte fortere enn hodet klarer å følge med – og derfor er dette en fin måte å trene fartstilpasning på. Det er et startpunkt på bunnen av en bakke – og herfra løper man fort merket løype opp til toppen. Herfra er det 4-5 forskjellige sløyfer ned igjen (ikke direkte ned – men omgående med litt lengde på). For hver eneste strekk skal man løpe så fort som orienteringen tillater det – med grønne, gule og røde soner i bakhodet.Forøvrig analogt til opplegget for fartstilpasning beskrevet her.

 • 25/9 Varegg v/Knut Valen (Åsane Vest) – Kurve
  Opplegg: Vanlig løype på kurvekart – uten nord på kartet – med gode kuttemuligheter

  on every patient with ED. viagra online available therapies for cost-effectiveness..

  Light housework viagra no prescription 2. Patient communication. Patients may have concerns.

  A sexual history is needed to accurately define the patient’s cialis from canada Extensive validation data and chromatograms confirm the quality of the starting materials..

  . Fortrinnsvis lages kartet rundt, slik at man ikke kan se hvilken vei som er nord. Dermed kan man ikke løpe på grov kompasskurs og lese hva man passerer på veien, men må virkelig lese kurver hele veien. En variant med meredianer kan tilbys for de mest usikre. For beskrivelse av kurvetrening se her.

Klubbene faktureres 30 kroner per deltaker i etterkant av treningene. Den som arrangerer treningene er samtidig ansvarlig for å få registrert hvem som møtte opp, og få dette inn i systemet.

Forøvrig kommer Varegg (og muligens også Fana, Gneist og Viking) til å ha egne o-tekniske treninger de øvrige torsdagene. De fleste av disse vil sannsynligvis være åpne for andre – dette må sjekkes på de respektive klubbers hjemmeside. Dermed blir det et historisk godt o-teknisk treningsopplegg i Bergensregionen også på vår- og høstparten i år.

I tillegg er følgende foreløpig planlagt som åpne kretslagstreninger:

 • 26.04.2008 Planlagt: Åpen kretslagstrening Samnanger (12:00)
 • 18.05.2008 Planlagt: Åpen kretslagstrening Samnanger (12:00)