O-teknikk: Mer forenkling 15/12 Munkebotn

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 13 des 2007@15:14


Å forstå og bruke forenkling på en god måte kan være krevende – men mange av dem som møtte opp på Stendafjellet forrige lørdag fikk med seg gode momenter. Få med deg enda mer om temaet forenkling på Munkebotn denne lørdagen – dette er viktige ting som kan få o-teknikken din til å flyte mye bedre.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening – siste frist fredag 12.00! Dere var flinke med påmeldingene sist uke!

Forenkling forklart

Forenkling ble forklart i nøye i omtalen av forrige trening – du finner denne omtalen igjen her
. I tillegg er det forklart hvordan verdensmester Thierry Gueorgiou’s o-teknikk er basert på forenkling her (engelsk).

En liten kommentar til det midterste eksempelet ovenfor: Her kan det se ut som om det er alle sjekkpunktene på strekket som er merket av – men det er egentlig de viktige detaljene som er merket av – de som er lett å se, og som du gjerne kan se i stor fart. Det er disse detaljene du skal konsentrere deg om i orienteringen din, og ignorere de andre.

Fremmøtested Langevann nord-ende (se kart) – anbefalt parkering f.eks. på Eidsvåg skole (ikke merket opp til Langevann!) Jogg i tilfelle opp til Langevann som oppvarming, og la skifte ligge i bilen!
Tidspunkt 14.00
Arrangør Viking – Trygve Buanes
Påmelding Her innen fredag kl
. 1200.
Opplegg Forenkling
Detaljer

Det er 4 sløyfer fra samme startsted. En av løypene er på forenklingskart, en av løypene på forenklingskart der andre detaljer er tonet ned, en av løypene er på kart der detaljene du skal bruke til forenkling er avmerket, og en av løypene er på vanlig kart. For alle fire løypene skal du konsentrere deg om forenkling i orienteringen din.

Det er postskjermer på postene – du trenger ikke tidtakningsbrikke

– Congestive Heart Failure, CHF29Sample Sexual History Questions viagra for sale.

.

Forarbeid Les gjennom det som står om forenkling på HOK-Bloggen. Ta også en titt på omtalen av treningen som er beskrevet på Varegg sin side.
Etterarbeid Sammenlign nøye det forenklete kartet og det vanlige kartet, og se om du er enig i forenklingen. Lag gjerne ditt eget forenklingskart. Tegn inn veivalget ditt – og merk av de områdene der du ikke hadde fullstendig kontroll på hvor du var.
Mestertips Bruk kurvebildet aktivt i din forenkling!
Fokus på forenkling

Frem til jul og i begynnelsen av januar har vi fokus på «oversetting kart < -> terreng» – og da spesielt på høydekurveorientering
i november og forenkling i desember og begynnelsen av januar.
Deretter blir det perioder med fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.