O-teknikk lørdag: Planlegg strekket på Hjortland

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 21 feb 2008@14:22


Førstkommende lørdag blir det o-teknisk trening på Hjortland. Vi fortsetter med samme tema som forrige lørdag – «Planlegge strekket/Oppdeling av strekket». I løpet av økten vil det også være viktig å bruke all momentene vi har trent på hittil i høst/vinter. Siden det er vinterferie vil det bli forenklet opplegg – dvs. at det bare blir merkebånd på postene. Merkebåndene legges ut rett i forkant av treningen. På denne treningen blir det ikke laserutskrift, men håndtegnet løype på trykt kart. Noen kan være nødt til å tegne inn løype selv – ta med rød penn!

Planlegge strekket/oppdeling av strekket: Opplegg


Eksempel på oppdeling av strekket – ikke fra Hjortland! Denne gangen får du ikke ut løypen på forhånd.

For å unngå tidstap på lengre strekk (dette gjelder ofte også kortere strekk), er det to ting som er viktig,

  1. Å ha en plan for strekket før du forlater posten.
  2. Å dele opp strekket i delstrekk, med sikre underveis punkter (også kalt “attackpoints”). Denne oppdelingen av strekket kan også kalles “forenkling av strekket” – fordi man på denne måten deler opp et tilsynelatende langt og komplisert strekk opp i en rekke enkle delstrekk (se eksempelet nedenfor). Ved hvert at disse sikre punktene skal man ha kontroll før man løper videre. Dersom man bare løper videre når man ikke finner sitt sikre punkt på veien, kan man få store, ukontrollerte bommer. Det er ofte i slike tilfeller man får bommer på 4-5 minutter og mer (ta frem dine gamle kart med veivalg fra tidligere løp med mye bom og sjekk om dette ikke er tilfellet!)
    .

På denne o-tekniske treningen skal du fokusere på disse to tingene – å ha en plan for strekket og å dele opp strekket i delstrekk:

  • Før du forlater posten må du ha studere strekket frem til neste post (planlegge strekket), og finne 3-5 tydelige detaljer som skal hjelpe deg til å vite at du er på rett vei på strekket. Det kan være tydelige søkk, store koller, større flate partier, osv.
  • Lag deg en intern sjekkliste med disse detaljene, og «kryss av» hver gang du passerer en av disse detaljene. Sjekk alltid at retningen er riktig når du fortsetter videre fra et av disse sjekkpunktene. NB! Husk spesielt å være nøyaktig på retning ut av posten og fra siste sikre og inn i posten!
  • Dersom et av disse sjekkpunktene ikke dukker opp når det skal, er noe gale! Da må du ikke bare fortsette, men istedenfor (1) Sjekke hvilken retning du har løpt i – var det riktig? (2) Forsøke å finne ut hvor du kan ha løpt istedenfor.
Ytterligere detaljer

Fremmøtested Hjortland (se kart).

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Jan Kocbach
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Planlegge strekket
Detaljer En løype på ca. 5-6 kilometer med kuttemuligheter. Utfør opplegget som beskrevet ovenfor
. Vær hele tiden konsentrert på å ha en plan for hele strekket før du forlater posten!

Forarbeid Les det som står om oppdeling av strekket på HOK-Bloggen

Patients who fail oral drug therapy, who have How long does cialis last? • «How is your current relationship with your partner?.

.

Etterarbeid Tegn inn veivalget ditt, og tenk gjennom hvordan du lykkes med planleggingen av strekket / sjekkpunkter.

Mestertips God planlegging er nøkkelen til suksess!
Planlegging av strekket og Orientering i fart

På de o-tekniske lørdagstrenigene er vi nå inne i en periode med Planlegging av strekket. Etter dette blir den en omgang med Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg. Deretter blir det en o-teknisk test, før vi setter i gang forfra igjen tema-messig på torsdagene i sesongen.