Orientering i fart i Åsane 27/1

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 24 jan 2007@6:00

mapreading.jpgI orientering snakker man ofte om å ha «den gode flyten i orienteringen» – det vil si at man flyter gjennom terrenget uten å stoppe opp underveis. For å klare dette er man avhengig av å lese kartet i fart – og helst i stor fart. For eliteløpere er det helt selvsagt at det er nødvendig å kunne orientere i fart – og også lese kartet i fart. For mer uerfarne løpere er det når man lærer seg å lese kartet i fart, og klarer å løpe fra post til post uten å stoppe opp underveis for å lese kartet – at det blir virkelig gøy å løpe orientering! Førstkommende lørdag blir det «Orientering i Fart – Ikke Stopp» fra Flaktveithallen i Åsane med start klokken 1400. Arrangør er Rune Nygård (Gular).

Poenget på treningen «Ikke stopp» er å øve seg opp til å lese kartet i så stor fart som mulig, og å ikke stoppe opp for å lese kartet. Når man trener på å orientere i fart, bør man først lære seg opp til å mestre kartlesning i liten fart (joggetempo) på godt løpbart underlag (for eksempel sprint-kart). Deretter kan man gradvis øke tempoet og begi seg ut på mer krevende underlag. På denne første treningen den 27/1 blir det godt løpbart underlag i Åsane (stort sett gate/stier/gressplen). På neste trening – den 3/2 – går vi et steg videre
. Da blir det fin skogsbunn (Havet kartet). Den 10/2 går vi enda et steg videre – da blir det nedoverbakke-orientering (orientering i «overfart»).

Treningen 27/1 er lagt opp på følgende måte:

  • Treningen er lagt opp som flere «småløyper» – der man løper fra et startpunkt til siste post på sløyfen, og deretter jogger rolig til neste startpunkt.
  • Mens du løper en av «småløypene», skal du aldri stoppe opp!
  • Dersom du mestrer kartlesning i fart dårlig, skal du jogge på stedet mens du leser kartet – men aldri stoppe opp!
  • Dersom du er god til kartlesning i fart, løper du treningen som langintervall-trening – der du prøver å lese kartet i stor fart! Her skal du heller aldri stoppe opp for å lese kartet, men jogge på stedet dersom du har behov for å se ekstra nøye på kartet
    .

På kartutsnittet nedenfor ser du den første og siste sløyfen på «Ikke stopp» treningen på lørdag (det blir muligens noen små endringer). Legg merke til at løypen er laget på godt løpbart underlag – slik at den passer for de fleste kategorier løpere.

fartstrening.jpg