Nattcupen fortsetter i Åsane 12. november

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 09 Nov 2008@21:06

DSC_0802_s.jpg
NATTCUP 08/09, Vestlandshallen: Etter at Bergens TF stod for et flott arrangement på årets første nattcupløp i Langeskogen, er det nå Gular som tar over med løp i Åsane ved Vestlandshallen. Åsane-terrenget egner seg godt for nattorientering – og med målestokk 1:5000 blir det lett å lese kartet i fart.

Fremmøte og samlingsplass

Starten går mellom 1830 og 1915, og samlingsplassen er sør for gressbanen ved Vestlandshallen. Løpsleder Jan Harald Bakkejord opplyser om at det er en del treningsaktivitet i og omkring hallen, og at løperne bør utvise hensyn når det gjelder parkering. Parkeringsmuligheter er det godt med i tilstøtende områder.

Merk ellers at det blir kryssing av trafikkerte veier i samtlige løyper. Noen av krysningspunktene mangler fotgjengeroverganger.

Løyper

Kartet er fra 2005 i målestokk 1:5000. Følgende løyper tilbys:

Løype A  5.1 km   15 poster
Løype B  3.1 km   11 poster
Løype N  1.8 km   9 poster
Påmelding

Det er veldig viktig at alle melder seg på – selv om de ikke er sikker på at de kommer til å løpe. Det vil gjøre arrangementet lettere å gjennomføre, resultatene kommer raskere, og det blir mindre kø. No show – no pay, så bare meld deg på på onlinepåmeldingen med en gang dersom du tror du kanskje skal på løp (det er fort gjort).

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.