O-teknikk: Kurver på Ytrebygda 3/11

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 01 nov 2007@13:45


kurve_s.jpgNB! Se omtale av hele terminlisten for vinteren – inklusiv gate-o-cup, nattstafett og o-tekniske treninger her.

Som i fjor blir det i vinter o-teknisk trening hver lørdag – med oppstart på Ytrebygda førstkommende lørdag den 3/11. Lørdagstreningene er i år et samarbeid mellom Varegg, Fana, Gneist og Viking – og det er Gneist som er arrangør på Ytrebygda på lørdag. I vinter fokuserer vi først på en av de viktigste basiskunnskapene for en o-løper – nemlig oversetting av kart til terreng – og da med fokus på høydekurver! Høydekurver er nemlig typisk det kart-tegnet det er vanskeligst å oversette fra kart til terreng – og også det viktigste! Det har blitt hevdet at nøkkelen til å bli en god o-løper er å bli god på kurveorientering!

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening!

I november har vi fokus på «oversetting kart < -> terreng» – og da spesielt på høydekurveorientering.
– i tillegg til en o-teknisk test (mer om denne senere). De første oppleggene blir:

  • Stjerne på kurvekart, Ytrebygda
  • O-teknisk test, Åstveit
  • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Kokstad
  • Linje på kurvekart, Totland
  • «Eksamen» i kurveorientering – Kurveløp med tidtakning, Gymmeland

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

Beskrivelse av opplegg 3/11, Ytrebygda

Et kurvekart er et o-kart der alle detaljene bortsett fra høydekurvedetaljene er tatt bort. Vi kommer altså stort sett til å løpe på helt brune kart fremover! Med god innsats på de første treningene blir eksamen – kurveløpet med tidtakning – bare barnemat..
.

Fremmøtested Ytrebygda skole
Tidspunkt 14.00
Arrangør Gneist – Jørn Ove Woldsdal
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Kurvetrening – stjerne
Detaljer Stjerneorientering på kurvekart (brunt kart – se illustrasjon ovenfor). Stjernen har 5 armer og på hver arm ligger 3 poster. Postene har forskjellig vanskelighetsgrad. Grønn er nærmest og forholdsvis enkel, gul litt lenger vekk og rød post er lengst vekk. Alle 3 postene på samme arm har samme detalj men er av varierende vanskelighetsgrad. Postene er merket med nummer og farge. (ikke postskjerm). Postene kan taes i valgfri rekkefølge. Løperen velger selv om han vil ta grønne, gule eller røde poster. Eller kanskje en kombinasjon. Trenger heller ikke være innom senterposten mellom hver arm – men det kan være en fordel.

Det er merket løype til start fra Ytrebygda skole.

Forarbeid Ta en titt på kurveorienteringsøvelsene på NOF sin nivåstige,

Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen
. Der hvor du er usikker på hvor du har vært, markerer du det på kartet. Prøv å finne ut hvorfor du bommet for hver bom du hadde og noter det på kartet. Vanlige grunner: (1) Løp for fort. (2) Forsto ikke hva som var opp og hva som var ned. (3) Orienterte ikke kartet slik at retningen ble feil. (4) Kartet var dårlig. (5) Vet ikke.
Mestertips Ta det helt med ro i starten dersom du ikke er vant til å orientere etter kurvene! Husk å orientere kartet hver gang du ser på det

• «What has been your partner’s reaction to yourthat are not interested in pharmacological therapy or viagra vs cialis.

. Gå/jogg sakte i begynnelsen, og øk farten etterhvert som du mestrer kurveorienteringen bedre og bedre. Ta også først de enkleste postene, og øk vanskelighetsgraden etterhvert!

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan kartet ser ut.
kurveokt.jpg

Terminlisten

Se omtale av hele terminlisten for vinteren – inklusiv gate-o-cup, nattstafett og o-tekniske treninger her.