Bergensmesterskap i Skiorientering lørdag 14/2

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 11 Feb 2009@22:09

skio_s.jpg
Det er noen år siden sist det var snøforhold for Bergensmesterskap i Skiorientering. Nå er forholdene gode – og dermed er det klart for Bergensmesterskap i Ski-orientering på Fløyen (se kartutsnitt over) førstkommende lørdag – den 14. februar. Fremmøte er ved øvre Fløybanestasjon – og starten går mellom 13 og 14. Ta hensyn til turgåere/familier – særlig i nedkjøringer! For at du skal kunne være med selv om du ikke har ski, er det egne klasser for løping både i den korte og den lange løypen.

Innbakt i løpet er også klubbmesterskap i skiorientering for Varegg. Bergensmesterskapet i skiorientering erstatter den o-tekniske treningen denne lørdagen.

Løyper og klasser
  • Lang løype (5.0 km – 12 poster). H17-, D17-, H40-, D40-, Løplang
  • Kort løype (3.2 km – 9 poster). H-13, D-13, H-16, D-16, Løpkort

NB! For klassene Løping lang og Løping kort er det strengt forbudt å løpe i skisporene eller mellom skisporene i lysløypen. Her må det løpes i dypsnøen helt utenfor skisporene! På veiene der det ikke er preparert skispor kan man løpe som normalt.

Tidtakning blir gjort med vanlige løperbrikker. Dersom du ikke har løperbrikke – vær vennlig å opplyse om det ved påmelding. Dersom du er forhåndspåmeldt med riktig brikkenummer og klasse trenger du ikke å registrere deg før start men kan gå rett til start.

Skivalg/kart

Det er ikke kjørt egne løyper til Bergensmesterskapet i skiorientering – det vanlige løypenettet og veiene på Fløyen benyttes. På kartet (se utsnitt på toppen) er alle veier der det går an å gå på ski merket med grønne linjer som på et vanlig ski-o kart. De bredeste veiene/løypene er markert med heltrukken grønn linje, de litt smalere med stipplet grønn linje, og de enda smalere med grønne prikker. Det er tillatt å kutte mellom løypene, men det vil bare unntaksvis lønne seg. Det er mulig å benytte enten klassiske eller skøyteski, men det vil vanligvis lønne seg å bruke skøyteski dersom man har god skøyteteknikk.

Ta deg gjerne en skitur på Fløyen i forbindelse med Bergensmesterskapet i skiorientering!

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.