O-teknisk test lørdag 29. november

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 25 nov 2008@21:50


Førstkommende lørdag starter den o-tekniske lørdagstreningen for Bergensregionen opp
. Denne første lørdagen begynner vi med en o-teknisk test for å kartlagt den o-tekniske kapasiteten vår nå på starten av vintersesongen. Opplegget på den o-tekniske testen er å løpe samme løype to ganger – og å se på hvor mye fortere man kan løpe løypen andre gangen når man nesten ikke trenger å orientere. Arrangør denne gangen er Fana – og fremmøte er ved Stend Stasjon klokken 1400. Husk brikke og plastmappe! Alle får ferdigtegnet kart! NB! Treningen blir gjennomført selv om det skulle bli sludd/snø – men husk en varm overtrekksjakke til å ta på mellom rundene!

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening! Siste frist for påmelding fredag kl. 12.00!

Beskrivelse av opplegg O-teknisk test

Tidspunkt 14.00
Arrangør Fana IL
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg O-teknisk test
Detaljer Samme løype løpes to ganger for å få et mål på den o-tekniske kapasiteten på løperen

Grading ofthe time) Almost viagra.

. Her skal du måle deg mot deg selv, og ikke mot de andre.

Den første gangen skal du løpe i det tempoet du løper i på vanlige o-løp, men samtidig med fokus på o-teknikken slik at du unngår større bommer. Så skal du ha en pause på 10-15 minutter (lang nok til at du er noenlunde uthvilt). Deretter skal du løpe gjennom samme løypen på nytt så fort du kan – men nå vet du jo (omtrent) hvor du skal fordi du har vært gjennom løypen allerede. Løp samme veivalg andre gang som første gang (med unntak av bommene dine;), slik at ikke du bommer fordi du har nye veivalg.

NB! På denne treningen er det veldig viktig å ikke henge på andre, men å orientere selv! Ellers forteller ikke testen oss så mye.

Forarbeid Still uthvilt – andrerunden blir hard! Tenk gjennom hvilke feil du pleier å gjøre på o-løp, og unngå disse.
Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen – for begge rundene med forskjellig farge (for andrerunden tegner du bare det som er forskjellig fra førsterunden). Der hvor du er usikker på hvor du har vært, markerer du det på kartet.

Klarte du å løpe mye fortere andre gangen? Hvorfor? Skriv svaret på kartet – gjerne med litt utdyping av årsaker. Det kan typisk være flere årsaker,

  • Jeg unngikk bommene andre gangen.
  • Jeg bruker vanligvis en god del tid på å orientere, så når jeg løp andre gangen slapp jeg å senke farten/stoppe opp for å se på kartet så ofte.
  • Jeg klarte å presse meg mer andre gangen fordi jeg ikke trengte å konsentrere meg om kartet
    .

Dersom den siste grunnen er årsaken, så tenk gjennom om du kan klare å presse på mer på vanlige o-løp uten at det går utover o-teknikken. Er du kanskje en av dem som ser på kartet i oppoverbakker for å få hvile, selv om du egentlig ikke trenger det for orienteringen sin skyld?

Mestertips Ta det litt rolig i starten så du kommer inn i orienteringen! Husk at på korte løp er det enda vanskeligere å tilpasse orienteringen til farten, så det er fort gjort å løpe ut i for høy hastighet i forhold til orienteringen din når du skal løpe en relativt kort løype.
Opplegget fremover

Videre utover i desember har vi fokus på høydekurveorientering. De neste oppleggene blir:

  • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Åsane Vest
  • Stjerne/småsløyfer på kurvekart, Åstveitskogen

Deretter blir det perioder med fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten i høyre marg.)