Kart fra treningen 11/11

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 12 nov 2006@23:31


25 stykker møtte opp på o-teknisk trening på Kismul 11/11. De fremmøtte fikk alle god o-teknisk trening – og bortsett fra en haggelskur mot slutten av treningen var det stort sett opplett.

Kommentarer til opplegget:
De fleste fremmøtte ga uttrykk for at opplegget ga veldig god o-teknisk trening, men at det ikke traff helt på «forenkling/forlenging av posten»

reevaluate their current treatment choices. cialis treatments for ED have to be considered in the context of.

. Istedenfor ble det mer «Kompasstrening» og «Grov kompasskurs». Årsaken til dette var at for mye av området mellom postene var svartlagt (se nedenfor). Arrangør og løypelegger Memund prøvde seg også på sitt eget opplegg på lørdag, og var enig i at han hadde vært litt for ivrig med svart-tusjen. ..

I tillegg var det dels for «ujevnt» terreng mellom postene, slik at det var litt vanskelig å bevege seg på strekket. Neste arrangør Stian Solheim var tilstede, og tar innspillene med seg til neste trening på Ytrebygda.

c2_s.jpg

c1_s.jpg