O-teknikk: Fartstilpasning på Sandsli 31/1

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 29 Jan 2009@1:51


Det ble bare tid til en økt i skogen med forenkling i vinter – nå skal vi over på et nytt viktig tema på lørdag 31/1: Fartstilpasning. For å tenke over hvor viktig det er med fartstilpasning, vil jeg du skal tenke tilbake på den forrige større bommen din du kan huske. Husker du hvorfor du bommet? Det kan godt hende du tenker at grunnen var at du var for unøyaktig med kompasset, ikke forenklet nok eller mistet kartkontakten. Men hva om du hadde gått strekket rolig i stedenfor og sett på kartet hele veien? Da hadde du nok funnet frem! Fartstilpasning går ut på å hele veien løpe i høyest mulig tempo utifra det din o-teknikk tillater – det vil si å roe ned der det er nødvendig, og øke farten der hvor det er mulig. Det som gjelder er å kjenne o-teknikken sin godt nok til å ha den optimale farten. Når vi trener fartstilpasning skal vi lære o-teknikken vår å kjenne.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening! Siste frist for påmelding fredag kl. 12.00!

Se nederst på siden for nøyaktig fremmøtested og fremmøtetidspunkt.

Beskrivelse av opplegg: Fartstilpasning

Lørdagens opplegg består av en 8-tall sløyfe på totalt 6,4km med passering av start/mål ca. halvveis. Det er mye sti/vei med snarturer inn i terrenget for å finne posten. God løpbarhet innbyr til høy fart, men det er viktig å bremse inn i posten.

Du skal utføre treningen på følgende måte:

  • Løp i konkurransetempo – samtidig som du lar o-teknikken styre tempoet. Det vil si at du skal løpe så fort du kan i alle grønne soner, og roe ned nok til å orientere nøyaktig i de oransje/røde sonene.
  • Ta en pause på 5-6 minutter når du passerer start/mål halvveis – og kjør på på nytt i samme tempo på andre halvdel av løypen.
  • Det er både viktig å løpe fort i de grønne sonene (presse på), og å ta seg nok tid til kartlesing i oransje/røde soner.
  • Merk at du ikke alltid må senke farten betydelig i oransje/røde soner – det som er viktig er å være mer nøyaktig mer kartlesningen. I noen tilfeller kan du klare å løpe i relativt høy hastighet også i en rød sone.
Trafikklys: Forklaring av røde, grønne og oranse soner

De fleste klarer å komme seg bomfritt gjennom en løype dersom de går helt rolig gjennom. Bommene kommer dermed nesten alltid på grunn av for høy fart i forhold til orienterings-teknikken. En god o-løper kjenner sine egne begrensninger, og kan ut fra kartet se hvor han kan holde høy hastighet, og hvor han må roe helt ned.

En vanlig måte å tenke fartstilpasning på er å tenke Trafikklys – dvs. å dele hvert strekk inn i røde, oransje og grønne soner.

  • De røde sonene er de vanskelige sonene. Her tar man det helt, helt med ro – og leser alle detaljer nøye. Det siste stykket inn i posten er ofte en rød sone. Tilsvarende av og til det første stykke ut av en post. Det er viktig å identifisere de røde sonene for å unngå bom!
  • De grønne sonene er de enkle sonene. Her kan man løpe på i høy fart – uten å orientere så veldig nøye. Det er viktig å identifisere de grønne sonene for å kunne øke farten her! Men pass på: Store bommer kommer ofte når man tror man er i en grønn sone og egentlig er i en rød sone!
  • De oransje sonene er de som er mellomvanskelige: Du må være litt forsiktig, men kan holde relativt bra fart.

Øverst på siden ser du et eksempel på noen strekk der røde, grønne og oransje soner er tegnet inn.

Forarbeid

For å få maksimalt utbytte av treningen bør du før treningen ta en gammel løype, og tegne inn ditt tenkte veivalg med røde, grønne og oransje farger for å illustrere de forskjellige sonene. Ta for eksempel denne løypen hvis du ikke finner et passende kart hjemme:

Husk! Det kan være røde/oransje partier midt på et langt strekk der store deler av strekket er en grønn sone!

Tidspunkt 14.00 – Sandslihallen
Arrangør IL Gneist – Jørn Woldsdal
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Fartstilpasning
Detaljer 8-tall sløyfe totalt 6,4km men passering av start/mål ca. halvveis. Mye sti/vei med snarturer inn i terrenget for å finne posten. God løpbarhet innbyr til høy fart men viktig å bremse inn i posten. Treningsskjermer.
Forarbeid Les gjennom teksten ovenfor som beskriver fartstilpasning/trafikklys. I tillegg kan du gjerne finne en gammel løype og tegne tenkt veivalg med grønn, rød og oransje tusj for å beskrive sonene.
Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen. Bruk fargene grønt, rødt og oransje til å markere de ulike sonene. Dersom du bommet, noter deg om årsaken til bommen oppsto i en grønn, rød eller oransje sone.
Mestertips Få med både høydekurvedetaljer og andre vesentlige detaljer på ditt forenklingskart!
Opplegget fremover

Fremover blir det fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.