O-løftet i Bergen: 67 deltakere og 163 poster!

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 03 Feb 2008@21:13

kompassokt_s.jpg
Hele 67 deltakere var på plass på Regionsamlingen for aldersgruppen 13-20 år i Bergen denne helgen – og de ivrigste av disse fikk samlet hele 163 poster i løpet av de tre dagene samlingen varte! Juniorlandslagstrener Frode Balchen og Elen Katrine Skjerve fra NOF var på plass for å sette en ekstra spiss på samlingen! Bergenserne fikk også oppleve vinterens første snø denne helgen – men siden øktene stort sett var lagt opp som en rekke småsløyfer utifra samme startpunkt (se kart nedenfor), var det ikke mye hjelp i sporene i snøen. Til gjengjeld var den 2 timer lange snøballkrigen lørdag kveld et høydepunkt for mange.

O-teknikk i fokus

Vi fikk repetert temaene vi har fokusert på på de o-tekniske lørdagstreningene i Bergensregionen i høst og vinter

Hovedfokus på samlingen var o-teknikk – og Gneist sine ivrige arrangører med Jørn Ove Woldsdal i spissen hadde laget en rekke ypperlige økter. Flere av kartene som ble benyttet var rykende ferske kart som Jørn Ove Woldsdal har tegnet ferdig de siste ukene. Oppleggene var satt opp slik at vi fikk repetert temaene vi har fokusert på på de o-tekniske lørdagstreningene i Bergensregionen i høst og vinter – kurveorientering, forenkling og kompassorientering. I tillegg hadde juniorlandslagstrener Frode Balchen en spesialøkt på lur der fokus var postarbeid. Alle detaljer om øktene og kartene finner du nedenfor.

Les også “Stor ståhei i Ytrebygda” på Linnka sin hjemmeside – samlingen sett fra en av deltakerne sin side.

Fredag 18.00: Nattsprint

Nattsprinten var en fin sprintløype på vei/fast underlag som ga interessante veivalgsmuligheter på flere av strekkene

fredag_s.jpg

Resultater finner du hersplitsbrowser her.

Fredag kveld: Tegning av forenklingskart

Man skulle løpe med det selvtegnede kartet, så det var viktig å gjøre en god jobb for å finne frem.

Fredag kveld var det tid for å forberede seg til deler av søndagsøkten. Etter et kort foredrag om hvordan Thierry Gueorgiou tenker forenkling, fikk deltagerne i oppgave å tegne et forenklingskart av en sløyfe som skulle løpes på søndagen. Cluet: Man skulle løpe med det selvtegnede kartet, så det var viktig å gjøre en god jobb for å finne frem. Samtidig fikk deltagerne beskjed om kun å ta med de vesentlige detaljene. Tanken bak denne øvelsen er at man skal bli bevisst på hvilke detaljer som er vesentlige for orienteringen, slik at man kan forenkle kartbildet. Vi har hadde tilsvarende øvelse i Bergensområdet i januar, og det var tydelig at en del av dem som hadde vært med der hadde lært mye. For eksempel at høydekurver er helt sentrale i forenklingen av terrengbildet! Nedenfor ser du et av de selvtegnede forenklingskartene sammen med det virkelige kartet .

forenkling_samle.jpg

fore.jpg

Lørdag formiddag: Kompassløping

Nøyaktig kompassorientering er ikke så viktig i vanlig orientering på Vestlandet – og nettopp derfor er det mange vestlendinger som faller gjennom når de kommer til østlandet eller til utlandet. Derfor har kompassløping/retningsløping vært et av de sentrale temaene i den o-tekniske treningen i Bergensområdet i høst/vinter. I opplegget som ble benyttet på denne treningen var alle/mange av detaljene på strekket fjernet, slik at man kun ser detaljene i området rundt og bak posten for å tvinge løperen til å benytte kompasskurs selv om det finnes oppfangende detaljer på strekket som normalt hadde blitt benyttet. På grunn av mange småsløyfer var det ikke noe problem at det var tråkk i skogen selv om over 70 løpere stilte opp på treningen.

kompass_samle.jpg
morten_s.jpg
kaspar_s.jpg

Lørdag ettermiddag: Balchen’s spesialøkt

Retning, siste sikre, post, retning, første sikre…

Postplukkløype med fokus på postarbeid var tema for Balchen’s spesialøkt – nøyaktig retning inn og ut av posten var oppgaven. Målet med økten var å jobbe med prosedyrene inn og ut av post. Retning, siste sikre, post, retning, første sikre og så videre. Løperne ble drillet i å løpe rett på og å bli tøffe på retningen og løfte blikket etter sikre detaljer.

balchen_samle.jpg

Lørdag kveld: Foredrag om o-teknisk trening av Frode Balchen

Lørdagskvelden var Frode Balchen sin – blant annet med et foredrag der han startet med hvilke faktorer vi ikke kan påvirke (blant annet været – noe vi ble minnet om på søndagen!) og hvilke faktorer vi kan påvirke (o-teknikken). Han fortsatte med å snakke om hvordan de trener og tenker o-teknikk på juniorlandslaget. Testen på om deltakerne hadde fulgt med kom på søndagsøkten – Linnka skriver følgende: - I mål sto Frode Balchen og spurte ”Har du en plan?” og ”Hvordan gikk det?” Her var det viktig å ha lært seg de riktige svarene fra foredraget kvelden før..

frode_s.jpg

Søndag: O-teknisk momenter

Søndag var det helt avgjørende å konsentrere seg maksimalt! 50 bukker var satt ut i skogen, og løperne fikk 5 sløyfer a 10 poster. Uten koder – en micr-o variant uten strafferunder altså! To av sløyfene gikk på kurvekart, to gikk på kart med bare svarte og noen blå detaljer (kompasstrening) den siste sløyfen gikk ut på å bruke det selvtegnede forenklingskartet. Her fikk vi trent alle momentene vi har fokusert på i vinter – og det på en morsom måte. Mange fikk med seg alle 50 postene – men var det noen som klarte alle riktig?

Juniorene fikk seg i tillegg en 6 kilometers oppvarmingssløyfe.

sondag_samle.jpg

Catching Features på storskjerm: Populært

Innimellom ble det tid til litt Catching Features på storskjerm – noe som var veldig populært! Undertegnede lovet å fortelle hvor man kan kjøpe spillet og laste ned kart, så her kommer detaljene:

  • Gå inn på Catching Features sin hjemmeside for å kjøpe spillet. Det koster 40 dollar (ca. 250 kroner), du betaler med kredittkort og kan laste det ned med en gang. Dette er bra o-teknisk trening, så det er vel anvendte penger som dine foreldre bør unne deg! Glem demo-versjonen, du må kjøpe spillet for at det skal bli noe særlig gøy.
  • Du finner to kartpakker som lastes ned herfra: Kartpakke 1 og Kartpakke 2. I tillegg kan du spille mange kart som ligger på nettet.

cf_s.jpg
Kvelden ble avslutte med Catching Features på storskjerm. Populært!

samlebilde_s.jpg

1 Comment

Comment by Linnka

3. February 2008 @ 22:07

Skikkelig bra helg! Passet for alle nivåer, tror jeg! Og om jeg får si det: Utrolig nydelig selvtegnet kart!

Sorry, the comment form is closed at this time.