Det svarte hull

Under kompassløping skal du ha fokus på å holde retningen. Løp rett fram, hold retningen og løft blikket langt framover i løypen.

I opplegget “Det svarte hull” er strekket dekket over med svart tusj slik at man kun ser detaljene i området rundt og bak posten for å tvinge løperen til å benytte kompasskurs selv om det finnes oppfangende detaljer på strekket som normalt hadde blitt benyttet. Løp på kompass-kurs mot posten, og les deg inn når du nærmer deg. Les mer om kompasstrening i denne artikkelen på OPN.no, som beskriver landslagets trening under et opphold i Danmark høsten 2006.

For arrangører: Områdene som er “svartet” eller “hvitet” ut bør være godt løpbare og forholdsvis flate. Det er kunsten å løpe på kompasskurs som er vanskelig. Å gå med blikket klistret på kompasset, enten pga tett vegetasjon eller bratt oppover blir ikke relevant.

landslag_dk_nov_kompass_06.jpg
landslag_dk_nov_retningstest_06.jpg
(Illustrasjonsbildene er tatt fra OPN.no)

Varianter:

  • Bruk gjerne stjerne-orientering for å få utnyttet de beste delene av terrenget, og for at trener kan gi tilbakemelding etter hvert strekk
  • Bruk av kortere sløyfer med nye startpunkter kan også gjøre det enklere å utnytte de beste delene av terrenget – samtidig som det kan hjelpe til å holde oppe konsentrasjonen hos løperne. Da kan også treningen utføres som intervalltrening dersom terrenget egner seg. Se eksempler i artikkelen på OPN.no om landslaget sin trening.
  • Istedenfor svart tusj, kan man bruke OCAD til å ta vekk detaljer ved hjelp av hvite overdekkende bokser. Se eksempler i artikkelen på OPN.no. Ved hjelp av OCAD kan man også selektivt ta vekk detaljer.

Merk at dette krever intelligent løypelegging (lite forstyrring og kurver på streken). Dette kan være en utfordring i mange typer Bergens-terreng – velg derfor terreng og område med omhu!