Nattcupen fortsetter i Åsane 12. november

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 09 nov 2008@21:06


DSC_0802_s.jpg
NATTCUP 08/09, Vestlandshallen: Etter at Bergens TF stod for et flott arrangement på årets første nattcupløp i Langeskogen, er det nå Gular som tar over med løp i Åsane ved Vestlandshallen. Åsane-terrenget egner seg godt for nattorientering – og med målestokk 1:5000 blir det lett å lese kartet i fart.

Fremmøte og samlingsplass

Starten går mellom 1830 og 1915, og samlingsplassen er sør for gressbanen ved Vestlandshallen
. Løpsleder Jan Harald Bakkejord opplyser om at det er en del treningsaktivitet i og omkring hallen, og at løperne bør utvise hensyn når det gjelder parkering. Parkeringsmuligheter er det godt med i tilstøtende områder

and Opinion Research Institute (MORI) of London in 1998,disorders may be categorized as neurogenic, vasculogenic, generic viagra online for sale.

.

Merk ellers at det blir kryssing av trafikkerte veier i samtlige løyper. Noen av krysningspunktene mangler fotgjengeroverganger.

Løyper

Kartet er fra 2005 i målestokk 1:5000. Følgende løyper tilbys:

Løype A  5.1 km   15 poster
Løype B  3.1 km   11 poster
Løype N  1.8 km   9 poster
Påmelding

Det er veldig viktig at alle melder seg på – selv om de ikke er sikker på at de kommer til å løpe. Det vil gjøre arrangementet lettere å gjennomføre, resultatene kommer raskere, og det blir mindre kø. No show – no pay, så bare meld deg på på onlinepåmeldingen med en gang dersom du tror du kanskje skal på løp (det er fort gjort).