Gatecup 1 – resultater og kart

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 09 jan 2008@0:10

Løype og resultater fra årets første gatecup-løp finner du på Varegg-siden. Ungdommene i Varegg hadde laget en spennende løype med behov for raske avgjørelser hele veien

. Til dere som ikke var med og hadde muligheten: Dette bør dere ikke gå glipp av! Mer spennende sprint-orientering finner vi sjelden i Bergen…

Lad lykten: Natt-trening onsdag 9/1 fra Varden

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 07 jan 2008@2:22


chr_s.jpgVaregg og Fana samarbeider om natt-treninger 12 onsdager i vinter som et ledd i satsing på de store natt-stafettene. Treningene er åpne for alle interesserte – også for andre klubber – og vi håper på en fin gjeng som gjør hverandre bedre uke etter uke. Husk at natt-trening er veldig god o-teknisk trening også for å bli bedre om dagen! Planen er å løpe i grupper på 2-4 løpere der man veksler på å ligge først.

Meld deg på her dersom du tror du dukker opp! Bedre med en påmelding for mye enn en for lite!

Hver onsdag frem til over påske (med unntak av vinterferien) blir det natt-trening – fremmøtested går på rundgang mellom Varden, Stendskogen og Ytrebygda. Onsdag 9/1 er det igjen natt-trening fra Varden skole – fremmøte klokken 1900. Vi bruker Knappenfjellet-kartet – og alle får ferdig trykket løype (se reportasje og deler av løypen fra den første natt-treningen før jul her). NB! Meld deg på for å være sikker på å få kart med inntegnet løype. Vi lager noen ekstra kart i forhold til påmeldinger – men ikke veldig mange! Meld deg på – og sett lykten på lading med en gang!

Vi løper i grupper på 3-4 stykker. Første gruppe tar med seg dopapir og legger ut dopapirstrimler på postene. Følgende fire trenings-varianter kan gjøres i gruppene:

  • Følg Jon: Man veksler på å ligge først, mens de andre ligger bak og kontrollerer. Begynn alle natt-treningene med «Følg Jon» på første del av løypen

    hypotension. The advantages of intraurethral therapy cheap viagra online the Importance of Communication.

    .

  • Stafett-trening variant 1 / Bomme-trening: Èn løper foran og ser på kartet (lederen), mens de andre i gruppen ligger bak uten å se på kartet. På et eller annet tidspunkt på strekket (gjerne i nærheten av posten), gir lederen beskjed om at de andre kan se på kartet, og da er det førstemann til posten. Poeng 3-2-1 til løperne ettersom når de kommer til posten. NB! Bruk bomme-trening mot slutten av økten!
  • Stafett-trening variant 2: Som bomme-trening, men løperne som løper bak får se på kartet underveis. På denne varianten kan løperne gjerne «slippes fri» midt på strekket. I denne varianten får også «lederen» poeng.
  • Leder-press trening: Flere av natt-løypene på onsdagene er lagt opp slik at det er klynger med 3-5 kortstrekk etter hverandre – noe som egner seg bra for lederpress-trening. Fremgangsmåte: En av løperne får et forsprang på 1 minutt (evt. 30-45 sekunder). Han skal så prøve å komme seg frem til siste post i «klyngen» med poster uten å bli tatt igjen av de andre løperne som jager ham. Igjen er det poeng 3-2-1 til løperne ettersom når de kommer til posten.

Fremmøtested Varden skole (inne på skoleplassen)
Tidspunkt 19.00 utløping 19.05
Løypelegger Jan Kocbach
Påmelding Her innen onsdag kl
. 1200.
Opplegg Natt-trening med vanlig løype. Løper i grupper på 3-4 personer.

Tegn eget forenklingskart: O-teknikk 5/1

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 01 jan 2008@8:00


Etter å ha trent to ganger på ulike momenter innenfor forenkling, er det lørdag 5/1 klart for en litt tøffere utfordring: Nå skal man tegne sitt eget forenklingskart i forkant av treningen, ta dette med ut i skogen, og finne frem etter dette. For dem som ikke har tegnet forenklingskart på forhånd er det mulig å gjøre det på stedet, men det anbefales absolutt å gjøre forarbeidet hjemme før man drar på trening. Derfor er kartet også lagt ut allerede nå!

Forenkling og forenklingskart

På denne treningen skal du tegne ditt eget forenklingskart for å lære deg til hvilke detaljer som er de vesentligste detaljene på kartet – og få prøvd det ut i praksis (les om forenkling her). Det er laget tre sløyfer – for to av sløyfene skal du tegne ditt eget forenklingskart, for den siste sløyfen skal du løpe på vanlig kart og prøve å bruke de samme forenklingsprinsippene. Du bør begynne med en av løypene på forenklingskart – men kan selv velge rekkefølgen på de to siste sløyfene.

Sløyfe 1

juletrening07_1_s.jpg

eks1.jpgOvenfor ser du sløyfe 1. Du skal selv tegne et kart som inneholder nøyaktig de detaljene du trenger for å finne frem rundt løypen (ikke for mange, ikke for få). Skriv ut løypen på et blankt ark herfra (eller herfra) som utgangspunkt så du får kompass-retningene riktig.

Et eksempel på et slikt forenklingskart for den første posten ser du til høyre. Merk at dette er undertegnede sitt forenklingskart, og at dette ikke passer for alle. Du må tegne et forenklingskart som passer for deg – og som du finner frem etter. På strekket til første post har jeg planlagt å ta veivalget på stien rundt til høyre, og har derfor lagt vekt på detaljer langs dette veivalget. Først følger jeg langt venstresiden av den store kollen til jeg kommer til stien, så følger jeg stien til det flater ut etter stupet på høyre hånd, deretter løper jeg på kurs mot den lille kollen som ligger på kanten av den store kollen. Postdetaljen er et høydepunkt med en stein til venstre for høydepunktet
. Høydekurve-detaljer er viktigst for meg, og myren like før posten har jeg ikke planlagt å bruke i orienteringen min.

Noen tips: Velg detaljer som er lett å se på lang avstand – da blir det enklere. Prøv å bruke detaljer som kan fange deg opp. Høydekurve-detaljer er ofte veldig nyttige for å finne frem. Småstier er ofte upålitelige – i Åstveitskogen er det ikke lett å orientere etter småstiene. Og husk å tegne inn hvilken detalj posten ligger på – det er alltid nyttig!

Sløyfe 2
Nedenfor ser du sløyfe 2. Følg samme fremgangsmåte som ovenfor – du finner igjen løypen på et blankt ark her (eller her).
juletrening07_3_s.jpg

Sløyfe 3
Sløyfe 3 skal du løpe på vanlig kart som du får utdelt på treningen.

Fremmøtested Åstveit skole – derfra er det 10 minutters jogging til startpunktet der man også får kart. Det blir ingen arrangører ved Åstveit skole. Bruk dette kartet til å finne frem til startpunktet hvis du ikke er kjent på stedet.

parkering_s.jpg

Tidspunkt 14.00
Arrangør Varegg – Knut Valen
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Forenkling
Detaljer

Løping på egentegnet forenklingskart + en sløyfe på vanlig kart der forenkling skal benyttes.

Forarbeid Les gjennom det som står om forenkling på HOK-Bloggen. Lag et forenklingskart etter instruksjonene ovenfor

– Erectile Dysfunction, EDage. sildenafil side effects.

.

Etterarbeid Klarte du å orientere etter forenklingskartet? Tegn inn veivalget ditt, og suppler forenklingskartet med detaljer der du bommet fordi du hadde for få detaljer.
Mestertips Bruk kurvebildet aktivt i din forenkling!
Fokus på forenkling

Frem til begynnelsen av januar har vi fokus på «oversetting kart < -> terreng» – og da spesielt på høydekurveorientering
i november og forenkling i desember og begynnelsen av januar.
Deretter blir det perioder med fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart (se terminlisten for o-tekniske treninger) og link til utfyllende informasjon om hvert tema i høyre marg.

« Forrige side