Skogene venter på mørkets venner!

Nattcup - skrevet av Jan Kocbach, 14 Oct 2007@18:41

agnete_s.jpg
NATTCUP 07/08, Eidsvåg: Allerede førstkommende onsdag – den 17. oktober – starter vintersesongens store happening på orienteringsfronten i Bergen: Nattcupen! Første løpet går i år på Eidsvåg med Gular som arrangør. Det første løpet i årets nattcup blir et løp med nedoverprofil – og fokus på veivalg.

Fremmøte og kart

Fremmøte, mål og parkering på Eidsvåg ungdomsskole (se i kart) – og kartet som benyttes er Viking sitt Munkebotn kart. Det er ca. 15 minutter å jogge/gå fort til start – som er plassert omtrent midt på Langevann. Starten går mellom 1915 og 2000.

- Vi har trykket 150 kart, så her er det plass til alle, er beskjeden som kommer fra løpsledelsen.

Løyper

I årets nattcup er det planlagt å utvide til 3 løyper – men for de to første løpene blir de to lengste løypene (A og B løypen) slått sammen. Løypen kalles “kortdistanse” på 3.5 kilometer, med anslått vinnertid til å være under 30 minutter. C-løypen er på 2.3 kilometer, med grei orientering (NB! C-nivå – ikke N-nivå).

Postene i langløypen er ifølge løypelegger Tore Juvik ikke så vanskelige denne gangen – til gjengjeld er det mange veivalgsmuligheter der det kan lønne seg å velge sti der det er mulig, siden det er litt vått i terrenget for tiden. Mot slutten av løypene blir det en del skråli.

Er du fornøyd med det nye opplegget for nattcupen med tre løyper på 5 km (A-nivå), 3 km (A-nivå) og 1.5-2 km (C-nivå) – og et løp med fellesstart og et løp med langdistanse? Si din mening her om løypevalgene! Skriv gjerne en kommentar nederst på siden med utfyllende kommentarer.

Påmelding

Det er veldig viktig at alle melder seg på til dette første nattcupløpet – selv om de ikke er sikker på at de kommer til å løpe. Det vil gjøre arrangementet lettere å gjennomføre, resultatene kommer raskere, og det blir mindre kø. No show – no pay, så bare meld deg på på onlinepåmeldingen med en gang dersom du tror du kanskje skal på løp (det er fort gjort).

9 Comments

Comment by Torgeir Strand

14. October 2007 @ 20:49

For mitt vedkommande er eg ikkje særleg nøgd med at det skjer ei endring av den gamle “A-løypa”. Denne var tilnærma innertiar for meg, no er redd for at eg får valet mellom ei løype som er i lengste laget og ei anna løype som er for kort og/eller lett. Eg ønskjer såleis at den gamle “A-løypa” skal fortsetje som før, utan å bli lengre. Eg har og stor skepsis til å skulle differensiere mellom 3 ulike nivå. Dette gir større utfordringar og gjerne meir arbeid for arrangøren enn ei løysing med kun 2 nivå. Ei kort A-løype kan truleg oftast lagast ved å bruke eit utval av postane frå den lengste A-løypa, ei B-løype vil i større grad kunne krevje eigne postar (eksklusive for B-løypa). Det kan også vere vanskelegare å definere eintydig (slik at dette blir forutsigbart for løparane) kva som eigentleg er B-nivå om natta. N-nivå på natt er elles for meg ei sjølvmotseiing (slik eg les regelverket for N-nivået). For meg vil ei nattløype utanom evt. opplyste traséar pr. definisjon aldri vere ei N-løype.

Comment by Jørn Torgersen

15. October 2007 @ 06:29

Enig med Torgeir. Som løypelegger på neste løp, har jeg lagt en 4km og en 2km. Det blir gafling (6 sløyfer) i A-løypen. Hvis det er insigelser mot løypelengden, må de ansvarlige ta kontakt. Tror neppe de beste løper under 30min. Det går vel også an å si at en løype kan ha N-nivå i dagslys. B-løypen bør vel variere mellom klart B- og N-nivå løpt i dagslys.

Comment by Mr. NC

15. October 2007 @ 08:11

Torgeir, du har nok et godt poeng. På en annen side ser jeg at det kan være behov for å ha, ved siden av en litt lengre A, en litt kortere A som er tenkt for ungdom og de som ønsker kort og krevende. Den korte A skal nok være en avkortet lang A. Jeg er åpne for det meste, vi kan juster lengder o.s.v. og det er ikke noe i veien å gå tilbake til den “gamle” oppskriften.

En annen ting er bruke av fellesstart o.l som jeg selv har mest tror vil gjøre det mer attraktivt.

Feed back har ikke vært overveldende stort … det er bare å kjøre debatt. Det jeg først og fremst ønsker at flest kan være med.

Comment by Jan Kocbach

15. October 2007 @ 08:31

Jeg syns egentlig den gamle modellen med en “lang løype” der tanken var at så å si alle skulle komme gjennom under timen og en kortere løype på C-nivå, fungerte bra. Det var ukomplisert for løperne (kun to løyper å forholde seg til) og for arrangøren. Dersom man skal innføre en løype til, bør den nok bli en del kortere enn den gamle langløypen, siden det særlig er de som har syntes at dagens langløype er for lang som har ønsket seg en løype til. Alså enten “To løyper som tidligere (3-4 km A-nivå), (1.5-2 km C-nivå)” eller “Tre løyper (4 km A-nivå), (2.5-3 km A-nivå), (1.5-2 km C-nivå)”…

Comment by Mr. NC

15. October 2007 @ 09:14

Jeg selv er nok mer mot enn for å ha en lang (A), kort (A) og lett. Helst lett (C) og mellom (A) På en annen side er det ikke markedet stor nok for det? Vi får se hva folk mener … siste ordet er ikke sagt før desember :-)

Comment by Jan Erik

15. October 2007 @ 15:46

Synes det fungerer bra slik det er i dag men det er helt klart et stort sprang fra kort til lang løype.
Kan gjerne være en fordel med en mellomløype slik at spranget ikke blir for stort? Er nok noen som vegrer seg litt pga den korte blir for lett og den lange for vanskelig.

Comment by gunnar mikkelsen

16. October 2007 @ 13:11

Jeg er en o-løper i klasse 50+ ,svaksynt og dårlig til bens, men liker meg i skog og mark. Dersom målet er å få slike som meg ut i nattemørket , så er dagens sprang fra kort til lang for stort. Men jeg har forståelse for at vi ikke må gjøre jobben for arrangørene for stort , med mange klasser og løyper.

Comment by Mr. NC

16. October 2007 @ 13:34

… det jeg mener vi boer diskutere er om vi skal ha:

- som det har vaert: A-loeype (3-4km) og C-loeype (1.5-2km)
- eller: A-loeyper (3km og 5km) og C-loeype (1.5-2km)

Comment by Jan Kocbach

16. October 2007 @ 13:39

… mens det ser ut som om det klart flest vil ha er,

- A 4 km
- B 2.5 – 3 km
- C 1.5-2 km

Da er vi over på problemet Torgeir beskriver, “ei B-løype vil i større grad kunne krevje eigne postar (eksklusive for B-løypa)”.

Legg inn dine kommentarer nedenfor!

Sorry, the comment form is closed at this time.