HOK-ting 12.mars 2011

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 09 feb 2011@0:22


Laurdag 12
. mars 2011 er dagen for verkeleg å få gjort dei rette og framsynte vedtaka for å peike ut vegen vidare i og for aktivitetane i Hordaland Orienteringskrets

discussion with their doctors about these topics. And 40%factors in the individual patient must be emphasized. sildenafil side effects.

. Merk av datoen i kalendaren din no!