Foreløpig start-formel BMI-sprinten

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 09 okt 2007@7:59


bmi_comparison_s.jpgArrangøren har lagt inn følgende foreløpige formel for justering av tider for BMI-sprinten. Gi dine kommentarer nedenfor.


Førebels sitt eg å lurar på om vi skal justere tider etter funksjonen nedafor
. Eg er ikkje matematikar, så dei som vil forklare meg kvifor dette blir feil, må leggje forklaringa på eit svært lågt nivå

• Testosterone sildenafil Reassessment and Follow-Up.

.

BSItid = T – e^(k*(BMI+X)+(ln(vt)-k*vBX)) + vt

T=løparen si tid i sek
BMI=body mass index til løparen
X=(antall Xkromosom – 1) * 3 + antall år yngre enn 17
.
vt=vinnartid
vBX= vinnaren si BMI+X
k = ein vilkårleg konstant