Helgens o-løp: KM Lang, HOK Rankingfinal og KM stafett

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 22 Aug 2012@8:32

Førstkommende helg er det klart for kretsmesterskap i orientering – langdistanse lørdag og stafett søndag. Stedet er Frotveit/Solbakkefjell og arrangør er Fana IL. Her møter deltagerne mye spennende og variert terreng – alt fra delvis åpent terreng med mange myrer (og god utsikt) til høy granskog med god løpbarhet.

Ordinær påmeldingsfrist er onsdag kveld klokken 23:00. KM Lang på lørdag er samtidig HOK Rankingfinale.

KM lang

I øvre del av terrenget delvis åpent med mange myrer, detaljrikt og grovkuppert. Nedre del; granfelt av i hovedsak god sikt og løpbarhet. Det er en del dyretråkk i terrenget som ikke er med på kartet. Kartet som brukes er Solbakkefjell. Utgitt 2005, revidert 2010. Målestokk: 1:10000 (Løype 1-4), 1:7500 for løype 5-7. Husk 35 min å gå til start.1:5000 for løype 8-9, 5 min.

Stafett

Løypene går stort sett i terreng med høy granskog og god løpbarhet. Også områder markert med lys grønn farge har relativt god sikte og løpbarhet, men krever forsiktighet med tanke på kvist. Kartet er fra 2010, men er revidert i traseene før dette løpet. Målestokk er 1:7.500 for D/H 17 og D/H 135
og 1:5.000 for D/H 13-16 og D/H 11-12. Starten går klokken 12:00 for H17, H135 og mix og klokken 12.15 for D17, D135, D/H 13-16, D/H 11-12.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.