O-teknikk: Analyse av forenklings-økten på lørdag

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 25 Jan 2009@22:32

I forkant av lørdagens o-tekniske trening med tema forenkling fikk alle i oppgave å tegne et forenklingskart (se forhåndsomtale). Her er løypen det skulle tegnes forenklingskart fra:

Følgende informasjon ble gitt om hvordan kartet skulle tegnes:

 • Når du tegner forenklingskartet ditt, skal du på ALLE strekk ha med detaljer fra kurvekartet. I tillegg bør du på de fleste strekk ha med detaljer fra kartet med andre hjelpedetaljer. Detaljene fra kartet med vegetasjon/myrer er som oftest ikke like viktig for selve forenklingskartet, men du bør bruke disse detaljene til å bestemme veivalget (dvs. hvor du tegner detaljer på forenklingskartet ditt).
Analyse

Det var flott oppmøte på treningen – og i motsetning til tidligere år med treninger med tegning av eget forenklingskart, kom omtrent alle med ferdigtegnet kart denne gangen! Jeg har samlet en del av forenklingskartene – de kan sees nederst. Først litt analyse utifra det jeg så på treningen – både på hva slags forenklingskart folk hadde tegnet – og hvor folk bommet. Her ser du først mitt eget forenklingskart – med de detaljene en del glemte (etter min mening) uthevet med en blå ring:

analyzeforenkling2_s.jpg

 • På vei til første post var det mange som ikke hadde med (1) kollen som skulle hjelpe deg til hvor du skulle ta av fra stien. Denne er ikke så viktig, men hvis du først vil bruke stiene, er det fort gjort å ta feil hvis du ikke har med kollen. (2) Det bratte stykket opp til posten. Det gjorde at man kunne se hvor posten skulle ligge nesten fra begynnelsen av strekket.
 • På vei til 3. post var hytten veldig nyttig å ha. Men så den fra posten, og fikk dermed en lett inngang i stien.
 • På vei til 4. post var kollen flott for å få en god inngang inn i posten (forlenging av posten). Det var noen av dem som ikke hadde kollen med som bommet her.
 • Masten bak 5. post var suveren til å ta posten – man så den et like stykke etter 4. post – resten av strekket ble dermed en lek. Det var en del som fikk seg en bom på 5. post som ikke hadde denne med.
 • Mange hadde nesten ingen detaljer på vei til 6. post, og satset på å ta den kun på kompass. Ved å ha kollen (og evt. søkket) på høyre side av streken med, fikk man en ekstra kontroll/styring.
 • På vei til 7. post var det en veldig markert kolle midt på strekket. Veldig fint å ha full kontroll halvveis på strekket. Mange av dem som ikke hadde denne med fikk seg en bom her.

Forøvrig var det mange som hadde for mange detaljer med på sitt forenklingskart – det bør ikke være nødvendig å ha med mer enn det det er på eksempelet ovenfor – en del av dem på eksempelet er også overflødige. I tillegg var det også mange som glemte siste sikre når de tegnet sitt forenklingskart. Når det er sagt var det klar stigning i forhold til fjorårets øvelser – mange har blitt mye flinkere til å fokusere på høydekurver i forenklingen sin – og jeg syns jeg så mange gode forenklingskart denne gangen!

Etterarbeid

Gå gjennom kartet ditt nå etter treningen, og finn ut hvilke detaljer som egentlig var overflødige, og stryk disse ut med en blå tusj. Ta så en rød tusj, og tegn på de detaljene som du manglet og gjerne burde hatt med. Ta gjerne også en titt på forenklingskartene nedenfor og tenk gjennom hva som er bra / dårlig med en del av kartene.

De som ønsker det kan også ta en titt på oppgaven Varegg-løperne har fått til neste uke med å tegne et nytt forenklingskart.

Diverse forenklingskart fra lørdag

forenkling_eks.jpg

Bergen MTB-O Cup: 5 x sykkelorientering i Bergen

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 24 Jan 2009@1:28

michi_posten.jpgIL Gneist med Lena Grand i spissen satt i 2008 i gang med sykkel-orientering – også kalt MTB-O (Mountain Bike Orienteering) – og arrangerte flere sykkel-orienteringsløp i løpet av sesongen. I 2009 er planen å utvide tilbudet betraktelig – og også få flere med både på arrangør- og deltakersiden: Bergen MTB-O Cup vil bestå av 5 løp i april, mai, juni, august og september. Et av løpene vil også bli satt opp som Bergens-mesterskap i sykkel-orientering.

Bergen MTB-O Cup er et tilbud til alle som har lyst til å prøve noe nytt og spennende. Både o-løpere, syklister, o-løpene syklister, syklende o-løpere og folk som ikke er noen av delene er velkommen til å prøve seg i Bergen MTB-O Cup. Her er de fleste i Bergen nybegynnere – og kampen om å bli Bergens beste sykkel-orienterer er helt åpen!

Sykkel-orientering er akkurat som vanlig orientering – men istedenfor å bevege seg til fots er det sykkelen som er fremkomstmiddelet. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er tillatt å sykle i skogen utenfor vei/sti, at man ikke har lov til å forlate sykkelen, og at hjelm er påbudt. Videre er det vanlig å bruke kartstativ som festes til sykkelstyret (omtrent som ski-o stativ) – i 2008 hadde Gneist sine samarbeidspartnere slike til utlån på sine arrangement. Sykkel-orientering foregår på o-kart som gjerne er litt modifisert for å vise hvor gode de ulike stiene / veiene er å sykle på. For Bergen MTB-O Cup sin del vil nok flere av løpene gå på helt vanlige o-kart.

Terminliste Bergen MTB-O Cup

Torsdag 23/4 MTB-O Cup – Løp 1
Torsdag 14/5 MTB-O Cup – Løp 2
Torsdag 4/6 MTB-O Cup – Løp 3
Torsdag 20/8 MTB-O Cup – Løp 4
Torsdag 17/9 MTB-O Cup – Løp 5

Lena Grand leter nå etter arrangører som kan hjelpe til med å arrangere noen av løpene i Bergen MTB-O Cup, slik at vi får både geografisk spredning, variasjon i terreng, og variasjon i arrangører. Interesserte bes ta kontakt med Lena Grand på e-post lena.grand@hotmail.com eller på telefon 41293410.

Hva er MTB-O

Du kan lese mer om sykkel-orientering hos Ringerike O-lag – eller hos den 4-dobbelte verdensmesteren i MTB-O Michaela Gigon (se også her).

PS! Det er VM junior i MTB-O 22.-28. juni 2009 i Danmark – bare en båttur fra Bergen – kan det være noe for noen fra Bergen?

Foto: Michaela Gigon – fotograf Miroslav Rygl. Fra homepage of Michaela Gigon.

mtb_o.jpg

O-teknikk: Forenkling på Smøråsen 24/1

O-teknisk trening - skrevet av Jan Kocbach, 22 Jan 2009@13:25

På lørdag skal vi i gang med et nytt tema for den o-tekniske treningen: Forenkling. Dette er et område hvor de aller fleste har noe å lære – også eliteløpere på høyt nivå. Samtidig er forenkling noe av det som det er “tyngst” å trene på – i den forstand at det krever mye tankearbeid og konsentrasjon. Denne lørdagstreningen krever en del forarbeid, siden man skal tegne sitt eget forenklingskart for den ene av de to (korte) løypene som skal løpes. Den andre løypen løper man på vanlig kart, men man skal forenkle på samme måten som på den løypen der man har tegnet eget forenklingskart. Dersom du ikke har anledning til å være med ut i skogen i helgen, vil du allikevel få veldig bra o-teknisk utbytte bare av å lese gjennom instruksjonene, og tegne ditt eget forenklingskart for den ene løypen.

Husk å melde deg på med en gang hvis du tror du kommer på trening! Siste frist for påmelding fredag kl. 12.00!

Se nederst på siden for nøyaktig fremmøtested og fremmøtetidspunkt.

Beskrivelse av opplegg: Forenkling

Det er to løyper – løype 1 og løype 2. For løype 1 skal du tegne ditt eget “forenklingskart” i forkant av treningen (se nedenfor for beskrivelse av hva et forenklingskart er). Husk å ta med dette kartet på treningen, siden det er det du skal løpe etter. For løype 2 får du vanlig kart på treningen, men skal fokusere på forenkling når du løper.

Her ser du løype 1, som du skal tegne eget forenklingskart for (trykk på kartet for større bilde):

For å hjelpe deg til å tegne forenklingskartet – og sortere ut de ulike detaljene, får du her samme løype vist på tre forskjellige kart der kun noen av detaljene er med:

 • Et kurvekart
 • Et kart med stier og en del andre hjelpedetaljer (stort sett svarte)
 • Et kart med hovedsakelig vegetasjon og myrer

Når du tegner forenklingskartet ditt, skal du på ALLE strekk ha med detaljer fra kurvekartet. I tillegg bør du på de fleste strekk ha med detaljer fra kartet med andre hjelpedetaljer. Detaljene fra kartet med vegetasjon/myrer er som oftest ikke like viktig for selve forenklingskartet, men du bør bruke disse detaljene til å bestemme veivalget (dvs. hvor du tegner detaljer på forenklingskartet ditt).

For at det skal bli enklere for deg å tegne et forenklingskart, kan det være en fordel å starte ut med et blankt ark med bare løypen tegnet på – og da med riktige vinkler mellom postene. Skrive enten ut bildet nedenfor, eller bruk denne PDF-filen som gir hele løypen på et A4-ark i målestokk 1:3000.

Hva er et forenklingskart?

Et forenklingskart er et kart som viser kun de detaljene som er vesentlige for at du skal finne veien rundt løypen. Forenklingskartet tegnes i forhold til et gitt veivalg – det skal ikke tilpasses alle mulige veivalg på strekkene. På Varegg sin hjemmeside kan du se en del eksempler på forenklingskart tegnet av Varegg sine løpere i forbindelse med en tilsvarende trening i fjor.

Noen tips: Velg detaljer som er lett å se på lang avstand – da blir det enklere. Prøv å bruke detaljer som kan fange deg opp. Høydekurve-detaljer er ofte veldig nyttige for å finne frem. Småstier er ofte upålitelige – bruk iallefall ikke en liten sti som ditt eneste sikre punkt på veien! Og husk å tegne inn hvilken detalj posten ligger på – det er alltid nyttig!

Her ser du et forslag til forenklingskart for undertegnede for de to første postene for lørdagens trening:

Tankegangen bak forenklingskartet for disse to første strekkene er som følger: Til 1. post må man først følge stien ut fra parkeringsplassen. Det er viktig å få frem hvor på parkeringsplassen stien tar av, siden det er flere stier der. Stien skal følges opp bakken, og ved en kolle på høyre hånd skal man ta av på en liten sti til venstre. Det tar av to stier – derfor må begge tegnes inn, og retning på stiene er viktig. Deretter skal stien følges opp den bratte bakken, og høydekurvene hjelper meg inn i posten. Her kunne man brukt den lille stien som tar av til høyre litt før posten som sikkert punkt, men jeg velger å stole på høydekurvene – det er raskere og sikrere. Til 2. post bruker jeg kun høydekurvene. Dette er en enkel post dersom man bruker den store kollen til å orientere seg inn. Man kunne også valgt å ta stien rundt til høyre, men det blir langt mer komplisert, og tar også lenger tid.

Tidspunkt 14.00 – Parkeringsplassen på Nøttveit, Smøråsen
Arrangør Fana IL – Sigurd Eikner
Påmelding Her innen fredag kl. 1200.
Opplegg Forenkling – 2 sløyfer
Detaljer Løp først en sløyfe på egentegnet forenklingskart. Deretter en løype på vanlig kart, der du tenker forenkling.

Forarbeid Tegn eget forenklingskart som beskrevet ovenfor.
Etterarbeid Tegn inn hvor du har vært etter treningen. Der hvor du er usikker på hvor du har vært, markerer du det på kartet.

Hvordan fungerte forenklingen? Ble det enklere eller vanskeligere? Hvorfor bommet du der du bommet? Hadde du glemt vesentlige detaljer på forenklingskartet?

Mestertips Få med både høydekurvedetaljer og andre vesentlige detaljer på ditt forenklingskart!
Opplegget fremover

Fremover blir det fokus på Forenkling, Fartstilpassning, Kompass og til slutt Orientering i fart.

Urb-o Cup 2 – 2009

Sprintcup - skrevet av Jan Kocbach, 20 Jan 2009@23:01

Resultater fra Urb-o Cup 2 finner du hos Varegg.

Poengtrøyene – Urb-o Cup 2009

Sprintcup - skrevet av Jan Kocbach, 18 Jan 2009@17:35


Reglene for poengtrøyene har blitt endret etter en rekke diskusjoner på Varegg Orientering sitt diskusjonsforum. Normalt burde ikke reglene blitt endret med tilbakevirkende kraft etter det første løpet, men man har nå kommet til enighet om en slik endring for at det skal bli lettere å regne ut stillingen i trøyekampen delvis automatisk – og for at flere skal få poeng i kampen om trøyene.

Stillingen etter første løp

Elena Grand og Heidi Bjørdal er sammen på topp i kampen om Fjellgeiten hos damane, mens Magne Knudsen er på topp hos herrene. Heidi Bjørdal er alene på toppen i kampen om Poengsluker’n hos damene, mens Knut Valene har topp-posisjonen blant herrene. Disse løper med ledertrøyer på tirsdagens løp.

Sammenlagt Fjellgeiten Damer
1. 1800 Grand, Elena (Fjellgeit trøye)
1. 1800 Bjørndal, Heidi
3. 1100 Rogne, Mette
4. 1000 Gjesdal, Linn Kristine

Sammenlagt Fjellgeiten Herrer
1. 2000 Knudsen, Magne Lokøen (Fjellgeit trøye)
2. 1800 Valen, Knut
3. 1200 Valestrand, Kasper Prestmo
4. 950 Halland, Magnus Rogne

Sammenlagt Poengsluker’n Damer
1. 1600 Bjørndal, Heidi (Poengsluker trøye)
2. 1300 Grand, Elena
3. 1200 Lund-Johansen, Ragnhild
4. 1190 Rogne, Mette

Sammenlagt Poengsluker’n Herrer
1. 1600 Valen, Knut (Poengsluker trøye)
2. 1500 Kocbach, Jan
3. 1300 Solheim, Lasse
4. 1200 Halland, Magnus Rogne

Her finner du detaljene – og hele stillingen etter det første løpet.

Poengregning for trøyene

Det tildeles en poengtrøye og en klatretrøye i både dame og herreklassen. Poengtrøyen tildeles til den løperen som løper fortest på “poengstrekkene” i langløypen, mens klatretrøyen tildeles til den løperen som løper fortest på “klatrestrekkene”. De som leder sammenlagt får løpe i trøye i neste løp. Trøyene leveres inn etter målgang.

Her er poengoversikten (NB! Endret 16/1/09):

 • 1.plass 1000 poeng
 • 2.plass 800 poeng
 • 3.plass 600 poeng
 • 4.plass 500 poeng
 • 5.plass 450 poeng
 • 6.plass 400 poeng
 • [...]
 • 10. plass 200 poeng
 • 11. plass 190 poeng
 • [...]
 • 20. plass 100 poeng
 • 21. plass 95 poeng
 • [...]
 • 30. plass 50 poeng
 • 31. plass 49 poeng
 • 32. plass 48 poeng
 • [...]
 • 79. plass 1 poeng

Poengdelingen gjelder begge trøyene. Man får ikke lenger poeng for å være blant de tre beste sammenlagt. Se mer detaljer på urb-o cupens hjemmeside.

« Previous PageNext Page »