Kurs i laserutskrift av o-kart

Nyheter - skrevet av Jan Kocbach, 26 Jan 2007@0:25

overtrykk.jpgDen 7.-8. februar blir det kurs i laserutskrift av orienteringskart på Idrettens Hus på Brann Stadion. Det er viktig at alle klubber sender minst en deltager på dette kurset – aller helst to for å fordele kunnskapen. Formålet med kurset er å få god kvalitet på utskrifter som benyttes til o-løp her i kretsen – og at kursdeltagerne skal tilegne seg kunnskaper som gjør at dem istand til å sende inn utskrifter til NOF for å bli autoriserte produsenter. I dag er det kun Jørn Ove Woldsdal (Gneist) som er autorisert i Hordaland. Merk også at det på lagledermøtet for Bergensregionen ble bestemt at det er obligatorisk med deltagelse på dette kurset for klubber som ønsker å bruke utskrifter på Pokalkamp og Sprintcup i 2007.

Kurset vil delvis bli lagt opp som en workshop, der man lærer av hverandres erfaring. Kursleder er Jørn Ove Woldsdal. Påmelding innen 1 februar til Per Arne Aaadland; per@clampon.no, tlf. 92 84 88 44. Spørsmål kan rettest til Per Arne Aadland eller Jørn Ove Woldsdal, jow-dak@netcom.no, tlf 92 20 13 11.

Du finner all informasjon om kurset på HOK sin hjemmeside.

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.