Løypekontrollører Pokalkamp

Pokalkamp - skrevet av Jan Kocbach, 18 feb 2008@12:08


Opplegget med løypekontrollører fortsetter på årets Pokalkamp. Følgende er satt opp som løypekontrollør, og har bekreftet at de tar på seg jobben:

  • Jan Kocbach: Pokalkamp 2 og Pokalkamp 7 (finale)
  • Bjarte Eikanger: Pokalkamp 1 og Pokalkamp 3
  • Kirsti Lysaker: Pokalkamp 4 og Pokalkamp 6
  • Sverre Ottesen: Pokalkamp 5
Beskrivelse av ordningen

Løype-kontrollørenes jobb er å vurdere løypene (kun på kartet – ikke i terrenget), og kontrollere at løypene ser ut til å ha fornuftig nivå og lengde i forhold til de klassene som løper i de forskjellige løypene. Jeg benytter samtidig anledningen til å påminne løypelegger/arrangør om at Pokalkampen er de første møtene med o-løypen for mange o-løpere, og at dette taes hensyn til i løypeleggingen.

Frister:

  • Senest 3 uker før arrangementet: Løyper sendes til løype-kontrollør av løypelegger.
  • Senest 2 uker før arrangementet: Anbefaling om eventuelle endringer på løyper sendes tilbake til løypelegger fra løype-kontrollør.

Årsaken til at fristen er satt til 3/2 uker er at løypeleggeren skal ha tid til å gjøre nødvendige endringer på løypene etter at han har fått tilbakemelding fra løypekontrollør
. Det er selvfølgelig ønskelig at løypeleggeren har løypene klare tidligere, og kan sende disse til løype-kontrollør på et tidligere tidspunkt. Avtal dette i tilfelle direkte med løype-kontrollør

A number of survey on attitudes to ED have been reported.acknowledge the problem in routine office settings, generic viagra online.

. Merk at det er arrangørens plikt å sende løyper til løype-kontrollør uten purring/påminnelser. Send gjerne løyper elektronisk.