Løype-kontrollører på årets Pokalkamp

Pokalkamp - skrevet av Jan Kocbach, 03 mai 2007@22:45


Ved hjelp av løype-kontrollører er målet å øke kvaliteten på løypene på årets Pokalkamp. Løypekontrollør-oppgaven er delt mellom Jan Kocbach, Bjarte Eikanger og Kirsti Lysaker på årets 6 Pokalkampløp (se detaljer nedenfor). Det ble sendt ut en e-post om ordningen til lederne i alle arrangørklubbene der det ble informert om ordningen som ble vedtatt på lagledermøtet i fjor høst – og der undertegnede også ba om å få informasjon om Pokalkampløpene for å kunne gi oppdatert informasjon til løperne via internett.

Klubbene har ikke helt fulgt opp, men vi håper dette vil bedre seg raskt! Askøy var sen med å sende kart – men innspillene fra løypekontrolløren ble fulgt opp på en god måte, og dette er nok en god måte løypelegger kan få en å «spille ball med» for å få til enda bedre løyper. Viking har sendt inn sine løyper i tide, og fra Varegg er det kommet signaler om at løyper vil komme innen 15/5 som forutsatt.

Brev til Pokalkamparrangører – send til leder i arrangørklubbene 12. april

Hei Pokalkamp-arrangører!

VIKTIG: Denne e-post er sendt til lederen i arrangørklubbene. Sørg for at dette kommer løpsleder/løypelegger på Pokalkampløpene i hende snarest!

Som vedtatt på årets lagledermøte i Bergens-regionen, blir det i år «Løype-kontrollører» på Pokalkampløpene. Løype-kontrollørenes jobb er å vurdere løypene (kun på kartet – ikke i terrenget), og kontrollere at løypene ser ut til å ha fornuftig nivå og lengde i forhold til de klassene som løper i de forskjellige løypene

sexual activity? If not, priority cardiovascular assessment cialis generic discussion with their doctors about these topics. And 40%.

. Jeg benytter samtidig anledningen til å påminne løypelegger/arrangør om at Pokalkampen er de første møtene med o-løypen for mange o-løpere, og at dette taes hensyn til i løypeleggingen.

Frister:
– Senest 3 uker før arrangementet: Løyper sendes til løype-kontrollør av løypelegger.
– Senest 2 uker før arrangementet: Anbefaling om eventuelle endringer på løyper sendes tilbake til løypelegger fra løype-kontrollør.

Årsaken til at fristen er satt til 3/2 uker er at løypeleggeren skal ha tid til å gjøre nødvendige endringer på løypene etter at han har fått tilbakemelding fra løypekontrollør. Det er selvfølgelig ønskelig at løypeleggeren har løypene klare tidligere, og kan sende disse til løype-kontrollør på et tidligere tidspunkt. Avtal dette i tilfelle direkte med løype-kontrollør. Merk at det er arrangørens plikt å sende løyper til løype-kontrollør uten purring/påminnelser. Send gjerne løyper elektronisk.

Oversikt over løype-kontrollører:

08.05.2007   Pokalkamp 1, Askøy. Løype-kontrollør Jan Kocbach
22.05.2007   Pokalkamp 2, Viking. Løype-kontrollør Bjarte Eikanger
05.06.2007   Pokalkamp 3, Varegg. Løype-kontrollør Jan Kocbach
21.08.2007   Pokalkamp 4, Bergens TF. Løype-kontrollør Kirsti Lysaker
28.08.2007   Pokalkamp 5, Kalandseid. Løype-kontrollør Bjarte Eikanger
04.09.2007   Pokalkamp 6, Fana. Løype-kontrollør Kirsti Lysaker

I tillegg trenger jeg oppdatert informasjon om Pokalkamp-løpene, inkludert kart, målestokk og fremmøtested fra alle arrangører. Jeg håper løpsleder kan sende det til meg så raskt som mulig – og senest 1. mai. Sørg også for at informasjonen om løpene er oppdatert i NOF sin online terminliste hos n3sport! I tillegg: Dersom PM og/eller kort omtale av løpet blir sendt til meg senest en uke før løpet, vil jeg sende ut en forhåndsomtale av løpet – noe som hjelper på deltagelsen (dere får god timebetaling for den e-posten med forhåndsomtale)
.

« Forrige side