Rette korridorer og linjer

Linje-o i rette linjer og korridor-orientering er god kompass-trening.

  • I begge tilfeller er poenget å løpe på kompasskurs, og “ta med seg” det som er av detaljer underveis på strekket.
  • For korridor-orienteringen (strekkene 12-14 i illustrasjonen) hvor detaljer er “vasket bort” fra kartet på siden av streken, er detaljer er kun vist i en smal korridor mellom postene. Her er poenget å løpe på kompasskurs, og lese detaljene som ligger under streken. Merk: Poenget er ikke å lese alle detaljene, men å lese de vesentligste detaljene. Forenkling er viktig her også.
For arrangører: Områdene som er “svartet” eller “hvitet” ut bør være godt løpbare og forholdsvis flate. Det er kunsten å løpe på kompasskurs som er vanskelig. Å gå med blikket klistret på kompasset, enten pga tett vegetasjon eller bratt oppover blir ikke relevant.

landslag_dk_nov_linje_korridor_06.jpg
(Illustrasjonsbildene er tatt fra OPN.no)